Strona główna / Szkolenia stacjonarne / TRENING JEDZENIA I KARMIENIA - diagnoza i strategie terapeutyczne w ujęciu holistycznym - 60 godz. (6 dni)

TRENING JEDZENIA I KARMIENIA - diagnoza i strategie terapeutyczne w ujęciu holistycznym - 60 godz. (6 dni)

TRENING JEDZENIA I KARMIENIA - diagnoza i strategie terapeutyczne w ujęciu holistycznym - 60 godz. (6 dni)
mgr Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska

Logopeda/neurologopeda, członek PTL i PZL, konsultant C-EYE, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, filolog, trener umiejętności miękkich, instruktor jogi dla dzieci, trener i masażysta psów, trener FIT PAWS dla psów, założycielka Centrum Logopedyczno-Terapeutycznego „Dogadać się”.

WARSZAWA
21.09.2024 (sobota)
22.09.2024 (niedziela)
I dzień w godz. 8.30-16.30
II dzień w godz. 8.30-16.30
Powyższe godziny są takie same podczas wszystkich modułów.

Logopedzi, pedagodzy specjalni, psycholodzy, terapeuci autyzmu, nauczyciele przedszkoli i szkół wszystkich typów (zwłaszcza osoby rozpoczynające pracę)

ZAPRASZAMY PAŃSTWA NA KURS PT.

TRENING JEDZENIA I KARMIENIA  - DIAGNOZA I STRATEGIE TERAPEUTYCZNE W UJĘCIU HOLISTYCZNYM.

MODUŁ I - 21-22 września 2024

MODUŁ II - 26-27 października 2024

MODUŁ III - 16-17 listopada 2024

Kurs składa się z III modułów, wszystkie moduły są integralną częścią, nie ma możliwości uczestnictwa tylko w niektórych częściach.

MODUŁ I - Wprowadzenie do treningu jedzenia i karmienia 21-22 września 2024r.

Cel szkolenia: przypomnienie/ utrwalenie wiadomości dotyczących anatomii (zwłaszcza w obrębie twarzoczaszki), omówienie zależności pomiędzy rozwojem mowy, rozwojem fizycznym a funkcjami pokarmowymi, zapoznanie z klasyfikacjami zaburzeń oraz możliwościami wspomagania procesu jedzenia i karmienia u osób z niepełnosprawnościami różnego typu

Program:

1. Motoryka ustno-twarzowa i jej organizacja 

2. Kształtowanie mowy dziecka a umiejętność jedzenia z odniesieniem do funkcji

    • ssania

    • połykania

    • oddychania

    • gryzienia

    • żucia

3. Rozszerzanie diety – zalecenia

4. Zaburzenia strukturalno-funkcjonalne w obszarze twarzoczaszki  a umiejętność jedzenia

5. Leczenie żywieniowe – wybrane aspekty (z odniesieniem do zależności na osi jelita-mózg)

6. Zależność między rozwojem mowy, rozwojem fizycznym a funkcjami pokarmowymi w odniesieniu do normy i różnego typu niepełnosprawności:

   • zespoły genetyczne

   • zaburzenia ze spektrum autyzmu

   • niepełnosprawność intelektualna  

   • sprzężenia

7. Klasyfikacje zaburzeń karmienia.

8. Przyczyny nieprawidłowych reakcji przy karmieniu.

9. Zaburzenia karmienia w odróżnieniu od zaburzeń odżywiania.

10. Nabyte trudności przyjmowania pokarmów (nabyte uszkodzenie CUN)

11. Programy treningowe i terapie wspomagające

12. Organizacja środowiska domowego i szkolnego – współpraca wielospecjalistyczna

13. Wspomaganie procesu jedzenia i karmienia – ćwiczenia praktyczne (m.in.):

      • pozycjonowanie

      • stymulacja do otwarcia buzi

      • wspomaganie procesu żucia

      • wspomaganie procesu połykania

      • postępowanie przy wygórowanej aktywności kąsania

      • wybrane elementy terapii miofunkcjonalnej oraz PNF

      • inne

14. Dyskusja, podsumowanie

MODUŁ II - Wczesne zaburzenia funkcji oralnych – diagnoza, postępowanie terapeutyczne 26-27 października 2024r.

Odbiorcy: Logopedzi, pedagodzy specjalni, psycholodzy, terapeuci autyzmu, nauczyciele pracujący z dziećmi w wieku 0-24 m.ż, rodzice.

Cel szkolenia: Przypomnienie/ utrwalenie wiadomości dotyczących anatomii (zwłaszcza w obrębie twarzoczaszki), omówienie zależności pomiędzy rozwojem mowy, rozwojem fizycznym a funkcjami pokarmowymi, w odniesieniu do wczesnych funkcji oralnych. Zapoznanie z możliwościami diagnostycznymi oraz możliwościami wspomagania procesu jedzenia i karmienia dzieci z obciążonym wywiadem neurologicznym.

Program:

1. Problemy związane z przyjmowaniem pokarmów - wprowadzenie

2. Anatomia i rozwój twarzoczaszki w okresie prenatalnym i niemowlęcym (z odniesieniem do wad wrodzonych twarzoczaszki i wad rozwojowych narządu żucia)

3. Motoryka ustno-twarzowa i jej organizacja

4. Rozwój napięcia posturalnego a rozwój funkcji orofacjalnych w aspekcie mechanizmu antygrawitacyjnego

5. Umiejętność jedzenia a kształtowanie mowy dziecka a w okresie 0-24 m. ż.

6. Diagnostyka zaburzeń przyjmowania pokarmu

7. Badanie reakcji odruchowych

8. Zaburzenia żywienia u niemowląt z obciążonym wywiadem neurologicznym lub z grupy ryzyka

9. Zaburzenia funkcji ssania 

10. Zaburzenia funkcji połykania

11. Zaburzenia funkcji oddychania

12. Oddziaływania terapeutyczne

      • wsparcie dla rodzica

      • stymulacja funkcji ssania 

      • pozycjonowanie do karmienia, podejście neurorozwojowe

      • ćwiczenia wspomagające prawidłowy rozwój układu  stomatognatycznego

13. Dyskusja 

MODUŁ III - Nabyte zaburzenia umiejętności jedzenia – diagnoza, postępowanie terapeutyczne 16-17 listopada 2024r.

Odbiorcy: Logopedzi, pedagodzy specjalni, psycholodzy, terapeuci autyzmu, nauczyciele przedszkoli i szkół  wszystkich typów, rodzice i opiekunowie.

Cel szkolenia: Przypomnienie/ utrwalenie wiadomości dotyczących anatomii funkcjonalnej zespołu ustno-twarzowego, omówienie zależności pomiędzy rozwojem rozwojem fizycznym a funkcjami pokarmowymi i rozwojem mowy, zapoznanie oraz możliwościami wspomagania i terapii w różnym środowisku.

Program: 

1. Przywitanie – wprowadzenie

2. Anatomia funkcjonalna zespołu ustno-twarzowego w aspekcie przyjmowania pokarmów

3. Przyjmowanie pokarmu – warunki normatywne w odniesieniu do wieku rozwojowego

4. Nabyte trudności przyjmowania pokarmów o różnej etiologii:

    • udar

    • nowotwór (ze szczególnym uwględnieniem nowotworu języka i gardła)

    • uszkodzenie CUN na skutek choroby zapalnej mózgu

    • uszkodzenie CUN w wyniku wypadku komunikacyjnego

    • dysfunkcje układu stomatognatycznego na skutek niewłaściwego leczenia ortodontycznego

    • zaburzenia o charakterze psychospołecznym

5. Diagnoza

6. Neurologopedyczne programy treningowe i terapie wspomagające w odniesieniu do konkretnej dysfunkcji.

7. Organizacja środowiska pobytu pacjenta (dom, placówka oświatowa, miejsce pracy, inne)

    • osoba chora w domu – uwagi ogólne

    • współpraca wielospecjalistyczna

    • zaopatrzenie w indywidualne wyroby medyczne

8. Wspomaganie procesu jedzenia i karmienia w aspekcie nabytych dysfunkcji– ćwiczenia praktyczne 

9. Podsumowanie – zakończenie szkolenia
 

 

Metody pracy:

⇒ wykład/prezentacja multimedialna

⇒ film

⇒ dyskusja

⇒ ćwiczenia praktyczne

⇒ analiza studium przypadku

Każdy uczestnik powinien posiadać:
-swobodny strój -(z możliwością zabrudzenia), -duży jogurt bez kawałków owoców, -jabłko /pokrojone w kostkę 1cmx1cm/, -kilka chrupek kukurydzianych, -kromkę chleba ze skórką, -wodę /mała butelka/, - skarpetki antypoślizgowe, - lalkę – niemowlaka, - różne butelki dla niemowlaków (min. jedna na parę uczestników), - smoczki do butelek (różne, minimum jeden), - smoczki uspokajacze (minimum jeden), - jeden duży ręcznik, - dwa małe ręczniki 

Uczestnicy otrzymają:

⇒ Bogate materiały szkoleniowe

Certyfikat o ukończeniu 60 godz. kursu uprawniającego do pracy  w zakresie treningu jedzenia i karmienia metodami nabytymi podczas szkolenia. 

Szkolenia stacjonarne
TRENING JEDZENIA I KARMIENIA - diagnoza i strategie terapeutyczne w ujęciu holistycznym - 60 godz. (6 dni)
mgr Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska
WARSZAWA
21.09.2024 (sobota)
22.09.2024 (niedziela)
1 999,00 zł
Warunki uczestnictwa

Zobacz również:

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. × Przeczytaj więcej o cookies

Czym są pliki "cookies"?

Pliki "cookies" to informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (przeglądarka internetowa) w celu rozpoznania urządzenia tak, aby móc dostarczyć funkcjonalności takich jak np.: koszyk sklepowy, logowanie. Pliki cookies nie wyrządzają żadnych szkód urządzeniom na których są zapisywane.

Pliki cookies są wykorzystywane na niniejszej stronie internetowej, do poniższych celów:

Usuwanie plików cookies:

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych ma domyślnie ustawione akceptowanie przyjmowania plików cookies. Ustawienie to można zmienić samodzielnie w dowolnym czasie tak aby pliki cookies były blokowane. Zablokowanie plików cookies może jednak spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie mechanizmów na stronie internetowej co uniemożliwi w szczególności np.: korzystanie z koszyka zakupowego lub logowanie użytkownika.