Strona główna / Regulamin

Regulamin

Regulamin świadczenia usług szkoleniowych w formie stacjonarnej i online w Centrum Kształcenia "Dobra Kadra"

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje organizatora, kadrę, zamawiających oraz uczestników szkoleń i kursów Centrum Kształcenia "Dobra Kadra", zwanych dalej Szkoleniami.

2. Organizatorem kursów i szkoleń jest firma:

Centrum Kształcenia "Dobra Kadra" Małgorzata Ignaczewska

ul. Mokotowska 4/6 lok. 205, 00-641 Warszawa Tel.: (+48) 403-69-88, 501-056-426,

mail: m.ignaczewska@dobrakadra.edu.pl

wpisana do CEIDG jako Małgorzata Ignaczewska  Centrum Kształcenia "Dobra Kadra",

NIP 5212102601, REGON 017424468, zwana dalej „Organizatorem”.

3. Zamawiający usługę szkoleniową oraz każdy z Uczestników potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem świadczenia usług szkoleniowych Centrum Kształcenia "Dobra Kadra" i akceptuje jego postanowienia.

4. Zgłoszenie Uczestnika na Szkolenie odbywają się za pomocą:

            - Wypełnienia formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej: www.dobrakadra.edu.pl

            - Dokonaniu wpłaty całości ceny za szkolenie.

5. Warunkiem zakwalifikowania Uczestnika na szkolenie jest dokonanie wpłaty całości ceny za Szkolenie na konto wskazane na stronie internetowej www.dobrakadra.edu.pl, opłata przelewem błyskawicznym lub za pomocą blika.

6. Miejsce oraz termin Szkolenia Organizator można znaleźć na stronie internetowej www.dobrakadra.edu.pl,  Uczestnik otrzymuje taką informację na maila podanego w zgłoszeniu.

7. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, potwierdzenie kwalifikacji na szkolenie oraz fakturę Organizator przesyła na podany przez Uczestnika adres mailowy.

8. Zawarcie umowy o świadczenie usługi szkolenia następuje z chwilą wpływu na konto Organizatora zapłaty ceny za Szkolenie i potwierdzenia przez Organizatora terminu realizacji Szkolenia.

9.Organizator prowadzi odrębne nabory na poszczególne Szkolenia znajdujące się w ofercie Centrum kształcenia "Dobra Kadra".

10. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniach jest:

- zgłoszenie się Uczestnika na szkolenie

- uiszczenie całości opłaty za Szkolenie

- zobowiązanie się do przestrzegania Regulaminu Szkoleń Centrum Kształcenia "Dobra Kadra".

11. Każdy  Uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe. Wszystkie materiały szkoleniowe użyte w trakcie szkolenia chronione są prawem autorskim – ich kopiowanie oraz rozpowszechnianie jest prawnie zabronione.

12. Po ukończeniu szkolenia przeprowadzana zostaje ankieta ewaluacyjna oraz każdy z Uczestników otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Warunkiem ukończenia szkolenia jest frekwencja w 80% zajęć.

13. W cenie szkolenia zawarta jest przerwa kawowa.

14. Koszty noclegu i dojazdu na szkolenie Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

15. Organizator oraz prowadzący Szkolenie nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zagubione przez Uczestników lub zniszczone przez samego Uczestnika lub innych Uczestników.

16. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegać postanowienia niniejszego regulaminu, stosować się do poleceń prowadzących Szkolenia, punktualnie stawiać się w miejscu prowadzenia Szkolenia, przestrzegać zasad bezpieczeństwa i informować prowadzących Szkolenia o sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu, dbać o czystość i porządek oraz o udostępnione wyposażenie, sprzęt i materiały dydaktyczne. W trakcie szkolenia obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i zażywania środków odurzających.

17. Podczas zajęć nie ma możliwości ich nagrywania bez wiedzy prowadzącego.

18. Wpłaty za szkolenie należy dokonać przed rozpoczęciem Szkolenia przelewem na konto 32 1750 0012 0000 0000 3196 2676 w tytule wpisując nr zamówienia, dokonać wpłaty bezpośrednio przelewem błyskawicznym lub za pomocą blika.

19. Reklamacje mogą być składane w trakcie lub po zakończeniu szkolenia w sposób ustny lub pisemny. W tym wypadku Organizator szkolenia wraz z Wykładowcą i uczestnikiem reklamującym dane szkolenie na bieżąco wyjaśni powody reklamacji.

- w przypadku odmownego rozpatrzenia reklamacji przyczyny odmowy będą przekazane osobie  reklamującej w formie pisemnej.

- reklamacja może być składana w terminie 7 dni od daty zakończenia szkolenia

- reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie w przeciągu 30 dni od daty ich otrzymania.

- reklamacja zgłoszona pisemnie powinna zawierać następujące elementy: dane kontaktowe osoby reklamującej (nazwa Firmy, imię i nazwisko, telefon, adres mailowy), termin szkolenia, szczegółowe opisanie szkolenia, powód reklamacji i uzasadnienie.

20. Organizator nie zwraca kosztów wynikających z nieobecności Uczestnika na zajęciach.

21. Firma Centrum Kształcenia "Dobra Kadra" zastrzega sobie prawo do odwołania Szkolenia w przypadku niewystarczającej liczby uczestników lub z innych przyczyn organizacyjnych, niezależnych od organizatora.

22. W sytuacji odwołania szkolenia, Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia  szkolenia w innym terminie lub zwrotu kosztów szkolenia w całości.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest Centrum Kształcenia "Dobra Kadra" Małgorzata Ignaczewska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mokotowskiej 4/6 lok.205

- Kontakt w sprawie szczegółowych informacji dotyczących danych osobowych można uzyskać pod adresem mailowym: szkolenia@dobrakadra.edu.pl

- Państwa dane osobowe posiadamy tylko na podstawie zgłoszeń on-line, których dokonaliście Państwo z naszej strony internetowej www.dobrakadra.edu.pl. Zgłoszenie on-line jest niezbędną czynnością pozwalającą na udział w szkoleniach organizowanych przez Centrum Kształcenia "Dobra Kadra".

- Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest nam niezbędne do:

wystawienia faktury
wystawienia zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu
kontaktu w sprawie organizowanych przez nas szkoleń
prowadzenia wewnętrznych analiz i statystyk dotyczących uczestników naszych szkoleń
windykacji należności
przechowywania danych do celów archiwalnych
- Centrum Kształcenia "Dobra Kadra" wymaga podania tylko danych osobowych, które niezbędne są do uczestnictwa w szkoleniu. Kontakt z uczestnikami odbywa się za pomocą korespondencji mailowej i telefonicznej - jeśli z jakichś powodów dane nie zostaną przekazane, nie ma możliwości uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Centrum.

- Dostęp do Państwa danych osobowych:

jest możliwość dostępu, sprostowania, poprawienia i usunięcia danych osobowych.
- Centrum Kształcenia "Dobra Kadra" nie udostępnia danych osobom trzecim, są one używane wyłącznie do celów związanych ze szkoleniem, na które uczestnik sam się zgłosił. Są wykorzystywane również do informacji na temat innych wydarzeń organizowanych przez Centrum. Dane mogą jedynie zostać przekazane organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

- Dane są przechowywane do celów archiwizacyjnych i statystycznych.

23 OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

  1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.
  2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.,
  3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
  4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.
  5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
  6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
  7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.
Nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. × Przeczytaj więcej o cookies

Czym są pliki "cookies"?

Pliki "cookies" to informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (przeglądarka internetowa) w celu rozpoznania urządzenia tak, aby móc dostarczyć funkcjonalności takich jak np.: koszyk sklepowy, logowanie. Pliki cookies nie wyrządzają żadnych szkód urządzeniom na których są zapisywane.

Pliki cookies są wykorzystywane na niniejszej stronie internetowej, do poniższych celów:

Usuwanie plików cookies:

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych ma domyślnie ustawione akceptowanie przyjmowania plików cookies. Ustawienie to można zmienić samodzielnie w dowolnym czasie tak aby pliki cookies były blokowane. Zablokowanie plików cookies może jednak spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie mechanizmów na stronie internetowej co uniemożliwi w szczególności np.: korzystanie z koszyka zakupowego lub logowanie użytkownika.