Strona główna / Konferencja 9 czerwca 2024 / V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA LOGOPEDYCZNA Innowacyjne i praktyczne metody wsparcia osób z zaburzeniami miofunkcjonalnymi. Wyzwania współczesnego logopedy.

V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA LOGOPEDYCZNA Innowacyjne i praktyczne metody wsparcia osób z zaburzeniami miofunkcjonalnymi. Wyzwania współczesnego logopedy.

V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA LOGOPEDYCZNA Innowacyjne i praktyczne metody wsparcia osób z zaburzeniami miofunkcjonalnymi. Wyzwania współczesnego logopedy.
dr n. o zdr. Anna Lichnowska

Neurologopeda, specjalista logopedii ortognatycznej, terapeutka miofunkcjonalna, filolog angielski, pedagog wczesnoszkolny, terapeuta integracji sensorycznej, wykładowca akademicki, szkoleniowiec.  Współpracuje jako logopeda z Kliniką Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Szpitala im. WAM w Łodzi. Tytuł doktora nauk o zdrowiu uzyskała za cykl prac na temat „Wpływ wad zgryzu na powstawanie wad wymowy u pacjentów leczonych chirurgicznie”. Pomysłodawczyni 
i współtwórczyni kursu Logopedia Ortognatyczna, który powstał w oparciu o badania doktoranckie na największej na świecie grupie osób dorosłych z wadą zgryzu i wadą wymowy. 

Autorka publikacji dotyczących:

- Efektywność frenotomii u pacjentów dorosłych i jej wpływ na wymowę

- Ocena logopedyczna pacjentów dorosłych przed i po zabiegu ortognatycznym

- Wady wymowy w świetle zaburzeń funkcji prymarnych u pacjentów dorosłych z wadą zgryzu. 

Pasjonatka swojej pracy z dziećmi i dorosłymi

mgr Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska

Logopeda/neurologopeda, członek PTL i PZL, konsultant C-EYE, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, filolog, trener umiejętności miękkich, instruktor jogi dla dzieci, trener i masażysta psów, trener FIT PAWS dla psów, założycielka Centrum Logopedyczno-Terapeutycznego „Dogadać się”.

dr n. med. Adrian Gnatek

Specjalista chirurgii stomatologicznej. Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii stomatologicznej oraz stopień naukowy doktora nauk medycznych. Jest autorem i współautorem wielu publikacji naukowych z zakresu chirurgii stomatologicznej. Uczestniczy w licznych szkoleniach oraz konferencjach chirurgicznych i implantologicznych w Polsce i zagranicą. W swojej pracy ceni profesjonalizm i najwyższą jakość. Współpracuje w interdyscyplinarnym zespole z logopedą, fizjoterapeutą i ortodontą. 

mgr Aleksandra Kaczyńska

Neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta taktylny, specjalista wczesnej interwencji neurologopedycznej z ukierunkowaniem na pacjentów z wyzwaniami neuromotorycznymi w tym z padaczką.

dr Anna Ewa Kuc

Ortodonta, protetyk, lekarz stomatolog z 19-letnim doświadczeniem zawodowym. Specjalista protetyki stomatologicznej, Master of Science in Orthodontics – ukończone  3-letnie studia podyplomowe z ortodoncji na Uniwersytecie w Austrii. W trakcie specjalizacji z ortodoncji w Akademickiej Poliklinice Stomatologicznej we Wrocławiu, członek zespołu badawczego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Zajmuje się leczeniem ortodontycznym i protetycznym zarówno u dzieci jak i u dorosłych przywracając estetykę uśmiechu oraz funkcjonalną okluzję.

mgr Aleksandra Listwoń

Neurologopeda, terapeuta wczesnej interwencji logopedycznej, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju, terapeuta ortodoncji funkcjonalnej MFS, certyfikowany terapeuta RCM, certyfikowany terapeuta metody Padovan, instruktor metody Butejki, terapeuta miofunkcjonalny.  Ukończyła kilkadziesiąt kursów z zakresu diagnozy i terapii kompleksu ustno-twarzowego, terapii ręki, ortoptyki, technik Emmetta, dyspraksji i innych. Specjalizuje się w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi już od pierwszych dni życia oraz terapią osób z zaburzeniami funkcjonowania kompleksu ustno-twarzowego. Prowadzi gabinet dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz jest organizatorem Turnusów Logopedycznych Aleksandry Listwoń dla dzieci niepełnosprawnych.

mgr Karolina Nowak-Kuna

studia magisterskie APS na kierunku: Pedagogika Specjalna - kierunek: „Logopedia”, dwuletnie studium pomaturalne na kierunku: „Protetyk słuchu” oraz dwuletnie studia podyplomowe na APS na kierunku: „Wczesna interwencja. Pomoc dziecku i rodzinie”.

mgr Violetta Podsiadła-Kabacińska

Neuro i surdologopeda, oligofrenopedagog terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta NDT- Bobath, provider Neuroflow, specjalista z wieloletnią praktyką w pracy z dziećmi z opóźnieniami i zaburzeniami rozwojowymi. Od ponad dwudziestu lat pracuje z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jedenaście lat pracowała w przedszkolu integracyjnym, gdzie  poznała specyfikę pracy z małymi dziećmi, przede wszystkim z tymi, które wymagają szczególnego wsparcia.   Praktykę zawodową zdobywała również pracując w Specjalistycznej Poradni Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu oraz współpracując z Fundacją „ Dźwięki Marzeń”. Od piętnastu lat pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kołobrzegu oraz prowadzi gabinet LOGO-SENS.

mgr Ewa Wojewoda

mgr fizjoterapii, naturopata, osteopata pediatryczny,położna, terapeuta metod neurorozwojowych, terapeuta manualny, terapeuta J.Brondo (Argentina-Cordoba), 

Ukończyła Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, zrealizowała wiele kursów i szkoleń w zakresie fizjoterapii i osteopatii, uczestniczyła w wymianach międzynarodowych osteopatów w ramach Ostheopathic European Academic Network (OsEAN) w Belgii, absolwentka Osteopatii Pediatrycznej, zrealizowała wieloetapowy kurs J.Brondo "Opieka i wsparcie dzieci urodzonych przedwcześnie" - Argentina (Cordoba) i staż w Clinica y Maternidad del Sol na Oddziale Patologii Wcześniaka. 

Obecnie kończy międzynarodową szkołę Flanders International College of Osteopathy i prowadzi badania na Warszawskiej Akademii Medycznej, a także szkołe naturopatii.

Codziennie praktykuje osteopatie z dziećmi z dysfunkcją neurologiczną i genetyczną w tym chorobami rzadkimi we własnym Centrum Terapeutycznym. Od 2008 roku związana z Fundacją

WARSZAWA
niedziela
09.06.2024
09:00 - 18:30
10 godz.
Logopedzi, neurologopedzi, studenci logopedii

Serdecznie zapraszamy Państwa na kolejną Konferencję Logopedyczną organizowaną przez Dobrą Kadrę. Konferencja ma charakter praktyczny, osoby mające wystąpienia są praktykami, na co dzień pracującymi z dziećmi i osobami dorosłymi. Po wykładach zapraszamy Państwa na warsztaty - każda osoba ma 2 warsztaty do wyboru.

Mamy nadzieję, że tematyka zawarta podczas konferencji wesprze Państwa w codziennej, niełatwej ale jakże ciekawej pracy terapeutycznej a spotkanie z ekspertami i innymi uczestnikami będzie wspaniałą okazją do wymiany doświadczeń.

Konferencja skierowana jest do:

✅ logopedów

✅ neurologopedów

✅ studentów logopedii

✅ terapeutów

✅ specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych

✅ pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów.

Program:

09.00-9.45 Wykład otwierający: dr n.med. Adrian Gnatek i dr n. o zdr. Anna Lichnowska

Logopedia Ortogantyczna jako metoda wspierająca proces przygotowania do frenuloplastki/frenotomii

09.45-10.30 mgr Ewa Wojewoda

Diagnoza i terapia zaburzeń posturalnych w kontekście trudności artykulacyjnych

10.30-11.15 mgr Aleksandra Listwoń i lek.dent Anna Kuc - wykład online

Aktualne możliwości leczenia ortodontycznego dzieci

11.15-11.45 Przerwa kawowa

11.45-12.30 mgr Violetta Podsiadła-Kabacińska

Wpływ kontroli postawy na kompleks ustno-twarzowy

12.30-13.15 mgr Karolina Nowak-Kuna

Pozycja spoczynkowa języka - zeszyt ćwiczeń dla pacjenta od 5-go roku życia

13.15-13.30 Przerwa kawowa

13.30-14.15 mgr Aleksandra Kaczyńska

Wykorzystanie metody elektrostymulacji Tens/Ems w treningach karmienia

14.15-15.00 mgr Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska

Znaczenie relacji i zabawy w aspekcie terapii miofunkcjonalnej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

15.00-15.30 PRZERWA OBIADOWA

Warsztaty 15.30-18.30 (w każdym bloku godzinowym jeden warsztat do wyboru)

I grupa warsztatów 15.30-17.00

II grupa warsztatów 17.00 - 18.30

Spośród poniższych tematów należy wybrać dwa różne: jeden będzie w pierwszym bloku godzinowym tj. 15.30 -17.00 i drugi będzie w drugim bloku godzinowym tj. 17.00-18.30.

1. Diagnoza miofunkcjonalna w aspekcie ortognatycznym - dr n.o zdr. Anna Lichnowska

2. Innowacyjne metody wsparcia terapii logopedycznej: kinesiotaping, elektrostymulacja i masaż  logopedyczny z terapia manualną - mgr Aleksandra Kaczyńska i mgr Ewa Wojewoda

3. Wpływ kontroli postawy na kompleks ustno-twarzowy-strategie terapeutyczne, wspomagania manualne -   mgr Violetta Podsiadła - Kabacińska

4. Droga do języka - jak dotrzeć z masażem do jamy ustnej malucha - mgr Karolina Nowak - Kuna

5. Diagnoza miofunkcjonalna dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym - propozycja schematu postępowania. Standardy i innowacje - mgr Katarzyna Czechowicz - Gołaszewska

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W KONFERENCJI:

✅ udział w 7 wykładach i 2 warsztatach

✅ poznanie nowych  kierunków w podejściu do pracy logopedy w aspekcie zaburzeń miofunkcjonalnych

✅ możliwość konsultacji z ekspertami w dziedzinach: logopedii, fizjoterapii, medycyny

✅ wzajemna wymiana doświadczeń z innymi Uczestnikami

✅ możliwość uczestnictwa w praktycznych warsztatach 

✅ uzyskanie certyfikatu uczestnictwa w konferencji logopedycznej

 

 

W konferencji można uczestniczyć w 2 wariantach:

STACJONARNIE - część wykładowa i warsztatowa

ONLINE - tylko część wykładowa (udział na "żywo", Uczestnicy otrzymują nagranie, które jest dla nich dostępne przez kolejne 7 dni).

Uwaga: Ilość miejsc na warsztatach jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

KONFERENCJA odbędzie się w Warszawie, w hotelu o3, ul. Mangalia 1.

BARDZO PROSIMY O NAPISANIE W POLU "UWAGI" JAKI POSIŁEK PAŃSTWO WYBIERACIE: MIĘSNY LUB WEGE.

Konferencja 9 czerwca 2024
V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA LOGOPEDYCZNA Innowacyjne i praktyczne metody wsparcia osób z zaburzeniami miofunkcjonalnymi. Wyzwania współczesnego logopedy.
dr n. o zdr. Anna Lichnowska
mgr Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska
dr n. med. Adrian Gnatek
mgr Aleksandra Kaczyńska
dr Anna Ewa Kuc
mgr Aleksandra Listwoń
mgr Karolina Nowak-Kuna
mgr Violetta Podsiadła-Kabacińska
mgr Ewa Wojewoda
WARSZAWA
09.06.2024 (niedziela)
09:00 - 18:30
379,00 zł
Wariant
Godz 15.30-17.00
Godz 17.00-18.30
Warunki uczestnictwa
Nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. × Przeczytaj więcej o cookies

Czym są pliki "cookies"?

Pliki "cookies" to informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (przeglądarka internetowa) w celu rozpoznania urządzenia tak, aby móc dostarczyć funkcjonalności takich jak np.: koszyk sklepowy, logowanie. Pliki cookies nie wyrządzają żadnych szkód urządzeniom na których są zapisywane.

Pliki cookies są wykorzystywane na niniejszej stronie internetowej, do poniższych celów:

Usuwanie plików cookies:

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych ma domyślnie ustawione akceptowanie przyjmowania plików cookies. Ustawienie to można zmienić samodzielnie w dowolnym czasie tak aby pliki cookies były blokowane. Zablokowanie plików cookies może jednak spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie mechanizmów na stronie internetowej co uniemożliwi w szczególności np.: korzystanie z koszyka zakupowego lub logowanie użytkownika.