Strona główna / Szkolenia online / Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie

Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie

Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie
prof. nadzw. dr hab. Jolanta Panasiuk

Logopeda ze specjalnością neurologopedii, adiunkt, wykładowca UMCS.

28.10.2022 (piątek)
30.10.2022 (niedziela)
I dzień: 16-21, II dzień: 9-17.30, III dzień: 9-15.45
logopedzi, nauczyciele, psychologowie, pedagodzy, lekarze

Cel:
Zapoznanie ze standardem diagnozowania zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie, zasadami diagnozy różnicowej, procedurami oddziaływań terapeutycznych w przypadkach zaburzeń mowy o charakterze sensorycznym i motorycznym.

 Program:

1. Neurologiczne przyczyny zaburzeń rozwoju mowy u dzieci;

2. Wpływ wrodzonych i nabytych uszkodzeń i/lub dysfunkcji układu nerwowego oraz chorobowych zespołów genetycznych na rozwój mowy;

3. Specyfika zaburzeń w nabywaniu języka u dzieci z problemami neurologicznymi;

4. Problemy terminologiczne i definicyjne w opisie zaburzeń rozwoju mowy u dzieci i młodzieży ze schorzeniami neurologicznymi;

5. Neurologopedyczna diagnoza i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju mowy: 

    ⇒ Standard postępowania diagnostycznego w przypadkach zaburzeń mowy u dzieci i młodzieży z uszkodzeniami mózgu,

    ⇒ Diagnoza różnicowa zaburzeń rozwoju mowy u dzieci (alalia prolongata, alalia, niedokształcenie mowy o typie afazji,   afazja dziecięca versus oligofazja, demencja wieku rozwojowego, autyzm,  schizofazja dziecięca, dysglosja, dyzartria, głuchota), 

    ⇒ Typologia zaburzeń mowy po uszkodzeniach mózgu u dzieci,

    ⇒ Procedury diagnostyczne w ocenie zaburzeń rozwoju mowy u dzieci,

    ⇒ Strategie terapii logopedycznej w przypadkach motorycznych i sensorycznych zaburzeń rozwoju mowy u dzieci;

6. Alternatywne metody w kształceniu sprawności komunikacyjnych u dzieci i młodzieży z uszkodzeniami i/lub dysfunkcjami układu nerwowego; 

7. Metodyka prowadzenia diagnozy i terapii neurologopedycznej dziecka w okresie rozwojowym i u młodzieży;

8. Podstawy kontaktu terapeutycznego z dziećmi i młodzieżą z uszkodzeniami i/lub dysfunkcjami układu nerwowego oraz ich opiekunami.

W trakcie szkolenia uczestnik zapozna się z:

⇒ dokumentacją medyczną dzieci i młodzieży ze schorzeniami neurologicznymi,

⇒ materiałami z patologii mowy w przypadku ogniskowych uszkodzeń mózgu u dzieci i młodzieży przedstawionymi na nagraniach video,

⇒ przykładami patologicznych tekstów pisanych tworzonych przez dzieci i młodzież z uszkodzeniami mózgu,

⇒ kwestionariuszami i testami do badania zaburzeń mowy u dzieci i młodzieży z uszkodzeniami mózgu,

⇒ konspektami zajęć logopedycznych w przypadkach alalii,

⇒ niedokształcenia mowy o typie afazji i afazji dziecięcej,

⇒ materiałami i pomocami wykorzystywanymi w terapii mowy dzieci i młodzieży z uszkodzeniami mózgu,

⇒ przykładami opinii neurologopedycznej o dzieciach i młodzieży z zaburzeniami mowy w przebiegu chorób neurologicznych

W wyniku szkolenia uczestnik powinien znać:

⇒ wpływ wrodzonych i nabytych uszkodzeń i/lub dysfunkcji układu nerwowego oraz chorobowych zespołów genetycznych na rozwój mowy,

⇒ zasady rozpoznawania zaburzeń mowy u dzieci i młodzieży z uszkodzeniami mózgu,

⇒ alternatywne metody kształcenia sprawności komunikacyjnych u dzieci i młodzieży z uszkodzeniami i/lub dysfunkcjami  układu nerwowego,

⇒ zasady budowania kontaktu terapeutycznego z dziećmi i młodzieżą z uszkodzeniami i/lub dysfunkcjami układu nerwowego oraz z ich opiekunami,

⇒ metodykę prowadzenia diagnozy i terapii neurologopedycznej dzieci w okresie rozwojowym oraz u młodzieży.
 

Szkolenie odbywa się online i zawiera dokładnie te same treści i liczbę godzin co szkolenie stacjonarne.

Uczestnicy otrzymaja materiały szkoleniowe i zaświadczenie o ukończeniu szkolenie.

SZKOLENIE NIE JEST NAGRYWANE.

Szkolenia online
Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie
prof. nadzw. dr hab. Jolanta Panasiuk
28.10.2022 (piątek)
30.10.2022 (niedziela)
629,00 zł
Warunki uczestnictwa

Zobacz również:

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. × Przeczytaj więcej o cookies

Czym są pliki "cookies"?

Pliki "cookies" to informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (przeglądarka internetowa) w celu rozpoznania urządzenia tak, aby móc dostarczyć funkcjonalności takich jak np.: koszyk sklepowy, logowanie. Pliki cookies nie wyrządzają żadnych szkód urządzeniom na których są zapisywane.

Pliki cookies są wykorzystywane na niniejszej stronie internetowej, do poniższych celów:

Usuwanie plików cookies:

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych ma domyślnie ustawione akceptowanie przyjmowania plików cookies. Ustawienie to można zmienić samodzielnie w dowolnym czasie tak aby pliki cookies były blokowane. Zablokowanie plików cookies może jednak spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie mechanizmów na stronie internetowej co uniemożliwi w szczególności np.: korzystanie z koszyka zakupowego lub logowanie użytkownika.