Strona główna / Szkolenia online / Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u osób dorosłych chorych neurologicznie

Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u osób dorosłych chorych neurologicznie

Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u osób dorosłych chorych neurologicznie
prof. nadzw. dr hab. Jolanta Panasiuk

Logopeda ze specjalnością neurologopedii, adiunkt, wykładowca UMCS.

12.11.2021 (piątek)
14.11.2021 (niedziela)
I-dzień: 16.00.-21.00; II-dzień: 09.00.-17.00; III-dzień: 9.00-14.00
logopedzi, psychologowie, pedagodzy, lekarze, pracownicy socjalni

Cel:
Zapoznanie ze standardem diagnozowania i terapii zaburzeń mowy u osób dorosłych chorych neurologicznie, zasadami diagnozy różnicowej, procedurami oddziaływań terapeutycznych w przypadkach zaburzeń mowy po incydentach neurologicznych i w przebiegu chorób neurodegeneracyjnych.

Program:

1. Zaburzenia mowy u osób dorosłych z uszkodzeniami mózgu:kliniczny obraz afazji, zespoły zaburzeń afatycznych, obraz  zaburzeń językowych w poszczególnych typach afazji wg A. Łurii,afazja pierwotna postępująca i zaburzenia mowy w innych chorobach neurodegeneracyjnych,nieafatyczne zaburzenia mowy po uszkodzeniach półkuli podległej (pragnozja);

2. Różnicowanie patomechanizmów i przejawów afazji od innych zaburzeń mowy o etiologii organicznej: afazja a zaburzenia mowy w przypadkach uszkodzeń prawej półkuli (pragnozja), głębokich struktur mózgu (dyzartria) i w różnych zespołach neurodegeneracyjnych (specyficzne typy demencji);

3. Ocena neurologopedyczna i stymulowanie aktywności językowej osób dorosłych po przebytych incydentach neurologicznych we wczesnej fazie zdrowienia;

4. Diagnozowanie i terapia osób dorosłych z zaburzeniami mowy powstałymi na skutek ogniskowych uszkodzeń po  ustabilizowaniu się ich stanu klinicznego: afazja, pragnozja, sprzężone zaburzenia mowy (afazja, pragnozja, dysartria, dysfonia, zaburzenia językowe w przebiegu demencji);

5. Zasady diagnozy różnicowej zaburzeń mowy u osób dorosłych z powikłanym przebiegiem procesów chorobowych i wieloogniskowymi i/lub rozsianymi uszkodzeniami mózgu;

6. Zasady wykorzystania alternatywnych metod komunikacji z osobami dorosłymi po przebytych incydentach neurologicznych; 

7. Formy budowania kontaktu terapeutycznego z osobami dorosłymi, u których wystąpiły uszkodzenia układu nerwowego oraz z ich rodziną;

8. Metodyka prowadzenia diagnozy i terapii neurologopedycznej osób dorosłych:

9. Główne szkoły terapii chorych z afazją,

10. Czynniki warunkujące skuteczność terapii mowy u chorych neurologicznie,

11. Strategie terapii logopedycznej w poszczególnych typach afazji,

12. Charakterystyka narzędzi i metod pomocnych w terapii logopedycznej dorosłych pacjentów z zaburzeniami mowy po uszkodzeniach mózgu.
 

W trakcie szkolenia uczestnik zapozna się z:

- dokumentacją medyczną pacjentów chorych neurologicznie,
- materiałami z patologii mowy w przypadku ogniskowych uszkodzeń mózgu u osób dorosłych przedstawionych na      nagraniach video, magnetowidowych,
- przykładami patologicznych tekstów pisanych tworzonych przez osoby dorosłe z uszkodzeniami mózgu,
- kwestionariuszami i testami do badania zaburzeń mowy u osób dorosłych,
- konspektami zajęć logopedycznych,
- materiałami i pomocami wykorzystywanymi w terapii osób z afazją,
- przykładami opinii neurologopedycznej o pacjentach z afazją.
 

W wyniku szkolenia uczestnik powinien znać:

- specyficzne i niespecyficzne przejawy uszkodzeń mózgu u osób dorosłych,
- typologie i klasyfikacje zaburzeń mowy u osób ze specyficznymi zaburzeniami komunikacji językowej powstałymi w przebiegu chorób neurologicznych,
- metodykę postępowania logopedycznego z osobami po przebytych incydentach neurologicznych we wczesnej i późniejszej fazie zdrowienia z uwzględnieniem warunków prowadzenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego,
- zasady różnicowania zaburzeń mowy o podłożu neurologicznym i psychicznym,
- zasady diagnozy różnicowej zaburzeń mowy w chorobach neurologicznych.

Szkolenie ma dokładnie taki sam przebieg jak szkolenie stacjonarne.

Szkolenie nie jest nagrywane.

Szkolenia online
Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u osób dorosłych chorych neurologicznie
prof. nadzw. dr hab. Jolanta Panasiuk
12.11.2021 (piątek)
14.11.2021 (niedziela)
600,00 zł
Warunki uczestnictwa

Zobacz również:

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. × Przeczytaj więcej o cookies

Czym są pliki "cookies"?

Pliki "cookies" to informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (przeglądarka internetowa) w celu rozpoznania urządzenia tak, aby móc dostarczyć funkcjonalności takich jak np.: koszyk sklepowy, logowanie. Pliki cookies nie wyrządzają żadnych szkód urządzeniom na których są zapisywane.

Pliki cookies są wykorzystywane na niniejszej stronie internetowej, do poniższych celów:

Usuwanie plików cookies:

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych ma domyślnie ustawione akceptowanie przyjmowania plików cookies. Ustawienie to można zmienić samodzielnie w dowolnym czasie tak aby pliki cookies były blokowane. Zablokowanie plików cookies może jednak spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie mechanizmów na stronie internetowej co uniemożliwi w szczególności np.: korzystanie z koszyka zakupowego lub logowanie użytkownika.