Strona główna / KLUB DOBREGO LOGOPEDY / KLUB DOBREGO LOGOPEDY

KLUB DOBREGO LOGOPEDY

KLUB DOBREGO LOGOPEDY
dr Agnieszka Banaszkiewicz

Logopeda, neurologopeda, językoznawca, dydaktyk i metodyk logopedii. Praktykuje prowadząc diagnozę i terapię logopedyczną dzieci oraz dorosłych z różnymi zaburzeniami mowy już od ponad 20 lat. Od 2009 roku pracuje w Poradni Ortodontycznej UCS przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym z pacjentami z wadami wrodzonymi twarzoczaszki (z poważnymi wadami zgryzu, m.in. z rozszczepami podniebienia). Wieloletni nauczyciel akademicki, przede wszystkim wykładowca w Instytucie Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego, a także szkoleniowiec. Autorka publikacji naukowych o tematyce logopedycznej i językoznawczej: książki „Fleksja werbalna w mowie dzieci pięcioletnich”, ponad stu artykułów, rozdziałów książek, recenzji i haseł w „Encyklopedii Logopedii”. Zainteresowania pragmatyczne łączy z pracą naukowo-badawczo-dydaktyczną. Treści logopedyczne prezentowane przez dr Banaszkiewicz oparte są w równym stopniu na wiedzy i praktyce. W swoich działaniach zawodowych zawsze pamięta o dobru pacjenta.

mgr Agata Kalina

Logopedka, pedagożka, surdologopedka, terapeutka karmienia. Wykładowca UAM Poznań. Prezeska Fundacji „Cali Mali”. Dyrektorka Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Cali Mali”. Autorka programu „LogoSensoryka” dla logopedów oraz „Oswojenie ma znaczenie” dla terapeutów karmienia.

dr Iwona Michalak-Widera

dr n. hum. Iwona Michalak-Widera – logopeda, oligofrenopedagog, trener emisji głosu. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego (pedagogika, logopedia) oraz Uniwersytetu Wrocławskiego (emisja głosu). Autorka i współautorka kilkunastu książek, a także artykułów, plakatów i ulotek z obszaru logopedii oraz emisji głosu. 

mgr Karolina Nowak-Kuna

studia magisterskie APS na kierunku: Pedagogika Specjalna - kierunek: „Logopedia”, dwuletnie studium pomaturalne na kierunku: „Protetyk słuchu” oraz dwuletnie studia podyplomowe na APS na kierunku: „Wczesna interwencja. Pomoc dziecku i rodzinie”.

dr Izabela Malicka - Podkalicka

doktor nauk humanistycznych, logopeda, specjalizuje się w pracy z dziećmi oraz osobami dorosłymi z wadami anatomicznymi twarzoczaszki oraz zaburzeniami czynnościowymi przestrzeni orofacjalnej, takimi jak rozszczep wargi i/lub podniebienia, ankyloglosja, wady zgryzu (w tym pacjenci ortognatyczni), jak również dysfunkcją oddychania oraz połykania. Wieloletni wykładowca akademicki (UŚ Katowice, UM Wrocław, AFM Kraków), autorka licznych publikacji naukowych z zakresu orofacjologopedii. 

mgr Violetta Podsiadła-Kabacińska

Neuro i surdologopeda, oligofrenopedagog terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta NDT- Bobath, provider Neuroflow, specjalista z wieloletnią praktyką w pracy z dziećmi z opóźnieniami i zaburzeniami rozwojowymi. Od ponad dwudziestu lat pracuje z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jedenaście lat pracowała w przedszkolu integracyjnym, gdzie  poznała specyfikę pracy z małymi dziećmi, przede wszystkim z tymi, które wymagają szczególnego wsparcia.   Praktykę zawodową zdobywała również pracując w Specjalistycznej Poradni Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu oraz współpracując z Fundacją „ Dźwięki Marzeń”. Od piętnastu lat pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kołobrzegu oraz prowadzi gabinet LOGO-SENS.

dr Anna Walencik-Topiłko

doktor nauk humanistycznych, uniwersytecki  pracownik naukowo-dydaktyczny, adiunkt, kierownik Podyplomowego Studium Emisji i Higieny Głosu. Z wykształcenia językoznawca, logopeda (specjalista w zakresie neurologopedii, logorytmiki, emisji głosu). Autorka publikacji praktycznych: Głos jako narzędzie, Wierszyki pisane przez ciche szumy i syki. Twórca piosenek, wierszyków i opowiadań logopedycznych. Prowadzi gabinet logopedyczny, w którym na diagnozę i terapię przyjmuje pacjentów dorosłych oraz dzieci (zróżnicowane zaburzenia komunikacji językowej).

Logopedzi, neurologopedzi, studenci logopedii

        KLUB DOBREGO LOGOPEDY.png (30 KB)

KLUB DOBREGO LOGOPEDY

Miejsce spotkań, rozwoju i wymiany doświadczeń dla Logopedów - przy Centrum Kształcenia "Dobra Kadra"

Szanowni Państwo,

Z wielką radością chcielibyśmy poinformować, że przy Centrum Kształcenia "Dobra Kadra" powstaje KLUB DOBREGO LOGOPEDY.

Czym się będziemy zajmować?

Naszą misją jest stworzenie grupy osób z tego samego kręgu zawodowego, która będzie się wzajemnie wspierała, uczyła, wymieniała doświadczenia i rozwijała. Chcielibyśmy aby członkostwo dawało poczucie wzajemnego zrozumienia i poszanowania, możliwości pokazania tego co i jak robimy najlepiej ale i też rozwiania wątpliwości. Będzie okazja do spotkań, networkingu, wzięcia udziału w szkoleniach online oraz wielu innych działaniach.

Zapraszamy:

♦ Logopedów

♦ Neurologopedów

♦ Studentów logopedii

♦ Psychologów, pedagogów 

♦ Terapeutów i nauczycieli

Korzyści z członkostwa w Klubie Dobrego Logopedy:

1. Networking - Raz w miesiącu począwszy od października 2023 zorganizujemy panel dyskusyjny na platformie clickmeeting związany z określonym zagadnieniem logopedycznym. Każde spotkanie będzie trwało ok. 2-3 godzin, będziemy rekomendować włączenie kamer i mikrofonów tak by aktywnie uczestniczyć w dyskusji.

Poniżej plan networkingu:

21 PAŹDZIERNIKA 2023, godz. 11.00

Prowadzenie: dr Anna Walemcik-Topiłko: Holistyka w logopedii - pomoc, konieczność czy pułapka?

18 LISTOPADA 2023, godz. 10.00

dr Iwona Widera:  Skuteczna terapia międzyzębowości

GRUDZIEŃ 2023:

Prowadzenie: mgr Karolina Nowak - Kuna: Oswajanie jako etap przygotowujący małego pacjenta logopedycznego do elektrostymulacji, tapingu i masażu

STYCZEŃ 2024:

Prowadzenie: mgr Violetta Podsiadła - Kabacińska: Zaburzenia napięcia mięśniowego i ich wpływ na mowę. Strategie postępowania.

24 LUTY 2024, godz. 9.30

Prowadzenie: dr Agnieszka Banaszkiewicz: Przerost trzeciego migdałka i inne choroby laryngologiczne a prowadzenie terapii logopedycznej.

MARZEC 2024:

Prowadzenie: dr Izabela Malicka: Parafunkcje - nawyki niepożądane… nie tylko w logopedii

2. Konsultacje z Wykładowcami - każdy Uczestnik ma możliwość 6 półgodzinnych konsultacji online z każdym z 6 Wykładowcow biorącym udział w projekcie. Mogą być omawiane indywidualne przypadki lub inne problemy związane z pracą logopedyczną Uczestnika.

3. Prywatna grupa na Facebooku - utworzymy prywatną grupę na facebooku gdzie dostęp bedą mieli wyłącznie Członkowie Klubu. Tam na bieżąco będziemy się o wszystkim informować, pytać i dzielić się a nad wszystkim będzie czuwał moderator.

4. Dzień promocji własnej - w każdy poniedziałek na profilu Centrum Kształcenia "Dobra Kadra" każdy będzie miał możliwość zaprezentowania się, tego czym się zajmuje, co ostatnio nowego wprowadził, z jakich materiałów skorzystał, jakie miał nowe doświadczenia.

5. Zniżka na ofertę Dobrej Kadry - Członkowie Klubu zapłacą mniej o 10% za wszystkie szkolenia z oferty Dobrej Kadry.

6. Zniżka na książki w Wydawnictwie "Harmonia"  - Członkowie Klubu na hasło zapłacą mniej o 15% za ofertę wydawniczą Harmonii.

7. Podsumowująca sesja warsztatowa - pod koniec marca 2024 zaprosimy wszystkich chętnych Członków na stacjonarną sesję gdzie będzie okazja do spotkania, wymiany doświadczeń i omówienia wcześniej ustalonych zagadnień - czas trwania ok 3-4 godz.

8. Certyfikat - Każdy otrzyma certyfikat członkostwa w Klubie Dobrego Logopedy, gdzie zostaną ujęte wszystkie aktywności.

Koszty:

Opłata 1 - razowa: 799 zł

Opłata w ratach raz w miesiącu: 149 zł.

 

Regulamin uczestnictwa w Klubie Dobrego Logopedy:

1. Członkostwo obejmuje 6 miesięcy: zaczyna się w październiku 2023r a kończy w marcu 2024r.

2. Każdy członek ma możliwość aktywnego uczestnictwa w Networkingu, który odbywa się jeden raz w miesiącu. Data spotkania jest wcześniej podawana do wiadomości. Każde spotkanie jest nagrywane i udostępniane Uczestnikom na kolejny tydzień.

3. Każdy Uczestnik ma możliwość 6 konsultacji z każdym z 6 Wykładowców biorących udział w powyższym projekcie.

Przysługuje 1 konsultacja 30 minutowa z każdym z 6 prowadzącyh 1 raz w miesiącu np. w październiku jest networking z dr Walencik - Topiłko ale konsultację można mieć np. z Panią Karoliną Nowak-Kuną. Nie ma możliwości kumulowania godzin konsultacyjnych na rzecz wybranego wykładowcy. Konsultacje mogą się odbywać między październikiem 2023 a marcem 2024 i są ustalane indywidualnie do potrzeb Uczestnika i Wykładowcy.

3. Do prywatnej grupy na facebooku należą wyłącznie Członkowie Klubu.

4. Aby mieć mozliwość promocji własnej na profilu Dobrej Kadry (będzie na to przeznaczony każdy poniedziałek) należy przesłać materiały do zamieszczenia tydzień wcześniej.

5. Zniżka na szkolenia w Dobrej Kadrze obowiązuje na wszystkie szkolenia zakupione wyłącznie w czasie trwania członkostwa.

6. Kod rabatowy do oferty Wydawnictwa Harmonia będzie możliwy do wykorzystania przez cały listopad 2023.

7. Podsumowaująca sesja w Warszawie obejmuje 3 godzinne spotkanie wraz z przerwą kawową. Nie pokrywamy kosztów dojazdu, wyżywienia i noclegu.

8. Certyfikat otrzymują wyłącznie Osoby, które uczestniczyły w całym 6 miesięcznym projekcie.

KLUB DOBREGO LOGOPEDY
KLUB DOBREGO LOGOPEDY
dr Agnieszka Banaszkiewicz
mgr Agata Kalina
dr Iwona Michalak-Widera
mgr Karolina Nowak-Kuna
dr Izabela Malicka - Podkalicka
mgr Violetta Podsiadła-Kabacińska
dr Anna Walencik-Topiłko
894,00 zł
799,00 zł
Warunki uczestnictwa
Nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. × Przeczytaj więcej o cookies

Czym są pliki "cookies"?

Pliki "cookies" to informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (przeglądarka internetowa) w celu rozpoznania urządzenia tak, aby móc dostarczyć funkcjonalności takich jak np.: koszyk sklepowy, logowanie. Pliki cookies nie wyrządzają żadnych szkód urządzeniom na których są zapisywane.

Pliki cookies są wykorzystywane na niniejszej stronie internetowej, do poniższych celów:

Usuwanie plików cookies:

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych ma domyślnie ustawione akceptowanie przyjmowania plików cookies. Ustawienie to można zmienić samodzielnie w dowolnym czasie tak aby pliki cookies były blokowane. Zablokowanie plików cookies może jednak spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie mechanizmów na stronie internetowej co uniemożliwi w szczególności np.: korzystanie z koszyka zakupowego lub logowanie użytkownika.