Strona główna / Nagrane webinary / KONFERENCJA LOGOPEDYCZNA. Wady anatomiczno - czynnościowe u pacjentów w aspekcie logopedyczno - fizjoterapeutycznym. Holistyczne działania w pracy logopedy.

KONFERENCJA LOGOPEDYCZNA. Wady anatomiczno - czynnościowe u pacjentów w aspekcie logopedyczno - fizjoterapeutycznym. Holistyczne działania w pracy logopedy.

KONFERENCJA LOGOPEDYCZNA. Wady anatomiczno - czynnościowe u pacjentów w aspekcie logopedyczno - fizjoterapeutycznym. Holistyczne działania w pracy logopedy.
dr Agnieszka Banaszkiewicz

Logopeda, neurologopeda, językoznawca, dydaktyk i metodyk logopedii. Praktykuje prowadząc diagnozę i terapię logopedyczną dzieci oraz dorosłych z różnymi zaburzeniami mowy już od ponad 20 lat. Od 2009 roku pracuje w Poradni Ortodontycznej UCS przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym z pacjentami z wadami wrodzonymi twarzoczaszki (z poważnymi wadami zgryzu, m.in. z rozszczepami podniebienia). Wieloletni nauczyciel akademicki, przede wszystkim wykładowca w Instytucie Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego, a także szkoleniowiec. Autorka publikacji naukowych o tematyce logopedycznej i językoznawczej: książki „Fleksja werbalna w mowie dzieci pięcioletnich”, ponad stu artykułów, rozdziałów książek, recenzji i haseł w „Encyklopedii Logopedii”. Zainteresowania pragmatyczne łączy z pracą naukowo-badawczo-dydaktyczną. Treści logopedyczne prezentowane przez dr Banaszkiewicz oparte są w równym stopniu na wiedzy i praktyce. W swoich działaniach zawodowych zawsze pamięta o dobru pacjenta.

mgr Aleksandra Kaczyńska

Neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta taktylny, specjalista wczesnej interwencji neurologopedycznej z ukierunkowaniem na pacjentów z wyzwaniami neuromotorycznymi w tym z padaczką.

mgr Agata Kalina

Logopedka, pedagożka, surdologopedka, terapeutka karmienia. Wykładowca UAM Poznań. Prezeska Fundacji „Cali Mali”. Dyrektorka Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Cali Mali”. Autorka programu „LogoSensoryka” dla logopedów oraz „Oswojenie ma znaczenie” dla terapeutów karmienia.

mgr Anna Karaś

Neurologopeda, Surdopedagog, Terapeuta karmienia, Certyfikowany Terapeuta Ortodoncji Funkcjonalnej MFS, Terapeuta miofunkcjonalny, Specjalista Manualnej Terapii Dysfagii. Praktyk z 13-letnim stażem zawodowym. Na co dzień współpracuje z Oddziałem Neonatologii i Poradnią Neonatologiczną Szpitala im. Czerwiakowskiego w Krakowie oraz Szpitala Uniwersyteckiego im. M. Kopernika w Krakowie, z GRS Medical w Krakowie oraz Centrum Medycznym LARMED w Krakowie.

mgr Aleksandra Listwoń

Neurologopeda kliniczny, terapeuta miofunkcjonalny, instruktor metody Butejki, terapaeuta metody Padovan. Zajmuje się terapią neurologopedyczną niemowląt, dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

dr Izabela Malicka

doktor nauk humanistycznych, logopeda, specjalizuje się w pracy z dziećmi oraz osobami dorosłymi z wadami anatomicznymi twarzoczaszki oraz zaburzeniami czynnościowymi przestrzeni orofacjalnej, takimi jak rozszczep wargi i/lub podniebienia, ankyloglosja, wady zgryzu (w tym pacjenci ortognatyczni), jak również dysfunkcją oddychania oraz połykania. Wieloletni wykładowca akademicki (UŚ Katowice, UM Wrocław, AFM Kraków), autorka licznych publikacji naukowych z zakresu orofacjologopedii. 

mgr Bożenna Odowska-Szlachcic

Pedagog specjalny: oligofrenopedagog,  tyflopedagog,  logopeda , terapeuta integracji sensorycznej, trener. Specjalizuje się w diagnozie i terapii dzieci z zaburzeniami mowy i komunikacji słowno-językowej oraz  trudnościami w nauce uwarunkowanymi dysfunkcjami  cech narządu wzroku.  Autorka książek i artykułów dotyczących  szeroko rozumianej integracji sensorycznej. Opracowała  program terapii sensomotorycznej  ATYWNE ZMYSŁY  wraz z zestawem pomocy dla dzieci z opóźnieniami i zaburzeniami rozwojowymi.

mgr Artur Ozimina

Fizjoterapeuta, pedagog,  specjalista technik powięziowych. Aktualnie uczestnik 4 letnich studiów podyplomowych FICO Osteopathy Academy oraz Szkoły Osteopatii Pediatrycznej. Na codzień Koordynator zespołu rehabilitacji w Fundacji Koocham, wspierającej rozwój dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną. 

 

dr n. med. Andrzej Senderski
prof. dr hab. Zbigniew Tarkowski

Prof. dr hab. Zbigniew Tarkowski (Katedra i Zakład Psychologii Uniwersytetu  Medycznego  w Lublinie) jest autorem wielu monografii dotyczący osób z zaburzeniami mowy wydanych w języku polskim i angielskim. Jest zwolennikiem interdyscyplinarnych badań oraz podejścia strukturalno - systemowego i zarazem holistycznego. Ta koncepcja leży u podstaw nowej książki Afazjologia. Organiczne zaburzenia mowy.Jest autorem pierwszych polskich testów rozwoju języka oraz programów stymulacyjno - terapeutycznych, które są szeroko stosowane. Jako doświadczony terapeuta propaguje łączenie teorii z praktyką oraz współpracę przedstawicieli nauk medycznych, humanistycznych i społecznych.

mgr Ewa Wojewoda

Mgr fizjoterapii, osteopata pediatryczny, naturopata, terapeuta metod neurorozwojowych, terapeuta manualny, terapeuta J.Brondo (Argentina-Cordoba).

Ukończyła Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, zrealizowała wiele kursów i szkoleń w zakresie fizjoterapii i osteopatii, uczestniczyła w wymianach międzynarodowych osteopatów w ramach Ostheopathic European Academic Network (OsEAN) w Belgii, absolwentka Osteopatii Pediatrycznej, zrealizowała wieloetapowy kurs J.Brondo "Opieka i wsparcie dzieci urodzonych przedwcześnie" - Argentina (Cordoba) i staż w Clinica y Maternidad del Sol na Oddziale Patologii Wcześniaka.

Obecnie kończy międzynarodową szkołę Flanders International College of Osteopathy i prowadzi badania na Warszawskiej Akademii Medycznej.

Codziennie praktykuje osteopatie z dziećmi z dysfunkcją neurologiczną i genetyczną w tym chorobami rzadkimi we własnym Centrum Terapeutycznym. Od 2008 roku związana z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji, gdzie uczestniczy w prow

Logopedzi, neurologopedzi, studenci logopedii, terapeuci, psycholodzy, pedagodzy i nauczyciele specjalni.

Zapraszamy do obejrzenia części wykładowej IV Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej, która odbyła się w Warszawie 18 marca 2023r.

Konferencja skierowana jest do:

✅ logopedów

✅ neurologopedów

✅ studentów logopedii

✅ terapeutów

✅ specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych

✅ pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów.

Program:

1. Wykład otwierający: Opóźniony rozwój mowy : diagnoza, stymulacja i terapia logopedyczna - prof. dr hab. Zbigniew Tarkowski 

2. Wykorzystanie elektrostymulacji prądami TENS/EMS w neurologopedycznej terapii zaburzeń miofunkcjonalnych - ujęcie interdyscyplinarne - mgr Aleksandra Kaczyńska, mgr Ewa Wojewoda

3.  Dysfunkcja oddychania jako przyczyna wad wymowy - dr Izabela Malicka

4. Nerw błędny w diagnozie logopedycznej  Znaczenie X nerwu czaszkowego w jedzeniu, fonacji i motoryce oralno- artykulacyjnej - mgr Bożenna Odowska - Szlachcic 

5.  Rola stawu skroniowo - żuchwowego w terapii logopedycznej - mgr Anna Karaś

6.  Terapia karmienia oparta na strategiach. Podejście responsywne - mgr Agata Kalina

7. Wprowadzenie do terapii logopedycznej pacjenta z rozszczepem podniebienia i / lub wargi - dr Agnieszka Banaszkiewicz

8. Diagnoza i terapia pacjenta ze zgryzem otwartym w ujęciu ortodontyczno-neurologopedycznym- mgr Aleksandra Listwoń i lek.stom. Anna Ewa Kuc

9. Współpraca logopedy i otolaryngologa - aspekty praktyczne - dr n. med. Andrzej Senderski

10. Osteopatia w logopedii i zaburzeniach czynnościowych rzutujących na dysfunkcje orofacjalne - mgr Artur Ozimina 

♦ 10 WYKŁADÓW

♦ 13 PRELEGENTÓW

♦ MATERIAŁY SZKOLENIOWE

♦ ZAŚWIADCZENIE O UDZIALE W KONFERENCJI ONLINE

♦ CZAS NAGRANIA: 5 GODZ.

Nagrane webinary
KONFERENCJA LOGOPEDYCZNA. Wady anatomiczno - czynnościowe u pacjentów w aspekcie logopedyczno - fizjoterapeutycznym. Holistyczne działania w pracy logopedy.
dr Agnieszka Banaszkiewicz
mgr Aleksandra Kaczyńska
mgr Agata Kalina
mgr Anna Karaś
mgr Aleksandra Listwoń
dr Izabela Malicka
mgr Bożenna Odowska-Szlachcic
mgr Artur Ozimina
dr n. med. Andrzej Senderski
prof. dr hab. Zbigniew Tarkowski
mgr Ewa Wojewoda
299,00 zł
Warunki uczestnictwa

Zobacz również:

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. × Przeczytaj więcej o cookies

Czym są pliki "cookies"?

Pliki "cookies" to informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (przeglądarka internetowa) w celu rozpoznania urządzenia tak, aby móc dostarczyć funkcjonalności takich jak np.: koszyk sklepowy, logowanie. Pliki cookies nie wyrządzają żadnych szkód urządzeniom na których są zapisywane.

Pliki cookies są wykorzystywane na niniejszej stronie internetowej, do poniższych celów:

Usuwanie plików cookies:

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych ma domyślnie ustawione akceptowanie przyjmowania plików cookies. Ustawienie to można zmienić samodzielnie w dowolnym czasie tak aby pliki cookies były blokowane. Zablokowanie plików cookies może jednak spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie mechanizmów na stronie internetowej co uniemożliwi w szczególności np.: korzystanie z koszyka zakupowego lub logowanie użytkownika.