Strona główna / Szkolenia stacjonarne / Wspomaganie rozwoju mowy osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – ujęcie interdyscyplinarne

Wspomaganie rozwoju mowy osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – ujęcie interdyscyplinarne

Wspomaganie rozwoju mowy osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – ujęcie interdyscyplinarne
mgr Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska

logopeda, neurologopeda, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, filolog, instruktorka jogi dla dzieci, trener psów. Doświadczenie zdobywała w szkole integracyjnej, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, praktyce prywatnej (pacjenci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi - w tym niepełnosprawności sprzężone, autyzm, zespoły genetyczne) oraz w czasie licznych kursów, szkoleń i praktyk. Założycielka Centrum Logopedyczno - Terapeutycznego "Dogadać się" w Budach-Grzybek gm. Jaktorów.

WARSZAWA
27.11.2021 (sobota)
28.11.2021 (niedziela)
I dzień: 8.30-16.30
II dzień: 8.30-12.20

Początkujący logopedzi, terapeuci, rodzice i opiekunowie.

Cel ogólny:

Przekazanie podstaw teoretycznej i praktycznej wiedzy (rodzicom i opiekunom), dotyczącej pracy z osobami z autyzmem w szczególności w zakresie wspomagania rozwoju mowy i umiejętności komunikacji.

Cele szczegółowe:

WIEDZA (słuchacz):

• posiada wiedzę na temat różnych czynników mających wpływ na rozwój człowieka

• zapoznaje się ze specyfiką funkcjonowania procesów poznawczych osób z autyzmem

• wie, na czym polegają zaburzenia mowy u osób z autyzmem lub ze spektrum autyzmu

• posiada wiedzę na temat metodyki diagnozy i terapii neurologopedycznej dzieci, młodzieży i dorosłych z autyzmem

• posiada wiedzę w zakresie zasad budowania kontaktu terapeutycznego z osobami, u których występują ww. zaburzenia, także w środowisku domowym

• zna zasady współpracy pomiędzy różnymi specjalistami, umożliwiające właściwe prowadzenie terapii logopedycznej/neurologopedycznej na terenie placówki.

UMIEJĘTNOŚCI (słuchacz):

• wskazuje cechy charakterystyczne dla autyzmu (w tym rozpoznaje nietypowe wzorce zachowań)

• kieruje rodzica na badania, które potwierdzają lub wykluczają autyzm lub zaburzenia ze spektrum autyzmu

• analizuje badania specjalistyczne i wyciąga wnioski,

• programuje terapię logopedyczną/neurologopedyczną- dobiera właściwe formy i metody  pracy, zgodnie z przyjętymi założeniami (w tym wprowadza AAC oraz trening jedzenia)

• analizuje wyniki terapii po upływie określonego czasu i w razie potrzeby modyfikuje je,

• prowadzi terapię logopedyczną/ neurologopedyczną (wraz z dokumentacją i wykorzystaniem elementów terapii behawioralnej)

• stosuje właściwie terminologię,

• przygotowuje pomoce, narzędzia służące podniesieniu jakości terapii,

• rozwija własne kompetencje w oparciu o zdobywane doświadczenia i angażuje się w wykonywaną pracę.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (słuchacz):

• zapoznaje się z zasadami i wykorzystuje w praktyce umiejętność pracy z osobami z autyzmem oraz  ich rodzinami,

• współpracuje z zespołem specjalistów

• ustala obowiązki terapeuty, pacjenta i innych ważnych dla terapii osób,

• postępuje zgodnie z zasadami kodeksu etycznego logopedy, terapeuty

• jest elastyczny i otwarty na innowacyjne metody pracy, zgodnie z potrzebami indywidualnymi pacjenta

• prowadzi terapię mając na uwadze interdyscyplinarny charakter logopedii / neurologopedii

• przestrzega tajemnicy zawodowej oraz praw pacjenta, w tym prawa do rzetelnej informacji na temat proponowanego postępowania diagnostyczno-terapeutycznego.

Program:

1. Mowa, język, komunikacja, zaburzenie – podstawowa terminologia
2. Etapy rozwoju mowy (norma)
3. Ocena mowy dziecka (norma) - diagnoza
4. Autyzm – podstawowe pojęcia i definicje, etiologia
5. Triada autystyczna – czym jest?
6. Rozwój mowy u osób z autyzmem
7. Trudności diagnostyczne – testy specjalistyczne
8. Specyfika terapii dzieci z autyzmem
           - trening jedzenia

           - komunikacja werbalna i niewerbalna (wprowadzanie AAC)

           - nietypowe wzorce zachowań

           - postępowanie w sytuacjach trudnych

           - pomoce wykorzystywane w terapii logopedycznej

 9. Aspekty prawne – autyzm a prawo

Metody pracy:

- wykład/prezentacja multimedialna

- film

- dyskusja

- ćwiczenia praktyczne

- analiza studium przypadku

Uczestnicy proszeni są o wygodny strój, niekrępujący ruchów (dres, koszulka).

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe i zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Szkolenia stacjonarne
Wspomaganie rozwoju mowy osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – ujęcie interdyscyplinarne
mgr Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska
WARSZAWA
27.11.2021 (sobota)
28.11.2021 (niedziela)
380,00 zł
Warunki uczestnictwa

Zobacz również:

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. × Przeczytaj więcej o cookies

Czym są pliki "cookies"?

Pliki "cookies" to informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (przeglądarka internetowa) w celu rozpoznania urządzenia tak, aby móc dostarczyć funkcjonalności takich jak np.: koszyk sklepowy, logowanie. Pliki cookies nie wyrządzają żadnych szkód urządzeniom na których są zapisywane.

Pliki cookies są wykorzystywane na niniejszej stronie internetowej, do poniższych celów:

Usuwanie plików cookies:

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych ma domyślnie ustawione akceptowanie przyjmowania plików cookies. Ustawienie to można zmienić samodzielnie w dowolnym czasie tak aby pliki cookies były blokowane. Zablokowanie plików cookies może jednak spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie mechanizmów na stronie internetowej co uniemożliwi w szczególności np.: korzystanie z koszyka zakupowego lub logowanie użytkownika.