Strona główna / Szkolenia stacjonarne / Uszkodzenia narządu słuchu - diagnoza i terapia logopedyczna

Uszkodzenia narządu słuchu - diagnoza i terapia logopedyczna

Uszkodzenia narządu słuchu - diagnoza i terapia logopedyczna
mgr Agnieszka Dziedzic

Pedagog specjalny, logopeda-audiolog, neurologopeda. Od kilku lat współpracuje z Polikliniką SUVAG w Zagrzebiu, w której odbywała staż naukowo-dydaktyczny oraz szkolenia doskonalące z metody werbo-tonalnej. Członek Chorwackiego Stowarzyszenia Metody Werbo-tonalnej (Hrvatska Verbotonalna Udruga). Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów metody werbo-tonalnej.

Warszawa
sobota
26.11.2022
10:00 - 15:00
5 godz.
Logopedzi, studenci logopedii, nauczyciele, pedagodzy specjalni.

Cel:

Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie przeprowadzenia funkcjonalnej diagnozy logopedycznej oraz programowania terapii dzieci z uszkodzeniami narządu słuchu.

Cele szczegółowe:

Zdobycie wiedzy z zakresu: obiektywnych i subiektywnych badań słuchu, czynników ryzyka uszkodzeń, typologii (medycznej i logopedycznej), rozwoju mowy dzieci z uszkodzeniami narządu słuchu, strategii wychowania słuchowo-językowego, zaburzeń przetwarzania słuchowego, specjalnych potrzeb edukacyjno-terapeutycznych.

Program:

1. Narząd słuchu – anatomia i fizjologia.
2. Rozwój funkcji słuchowych.
3. Etiologie uszkodzeń narządu słuchu.
4. Charakterystyka obiektywnych i subiektywnych badań słuchu.
5. Typologie uszkodzeń narządu słuchu: aspekt medyczny i logopedyczny.
6. Wywiad surdologopedyczny.
7. Funkcjonalna diagnoza surdologopedyczna. Narzędzia diagnostyczne.
8. Rozwój mowy i zaburzenia mowy u dzieci z uszkodzeniami narządu słuchu.
9. Metody i strategie w terapii dzieci z uszkodzeniami słuchu. Wychowanie słuchowo-językowe a trening słuchowy.
10. Komunikacja alternatywna i wspomagająca.
11. Programowanie wczesnych etapów rozwoju językowego z wykorzystaniem elementów metody werbo-tonalnej. Założenia teoretyczne metody i implikacje terapeutyczne.
12. Uszkodzenia jednostronne i ich konsekwencje w rozwoju językowym.
13. Karta Oceny Zachowań Komunikacyjnych (KOZK) i Karta Samooceny Umiejętności
Komunikacyjnych (KSUK).
14. (C)APD – kryteria diagnostyczne, charakterystyka zaburzenia, wybrane metody terapii.
15. Specjalne potrzeby edukacyjno-terapeutyczne. Konstruowanie programów terapeutycznych.
16. Przedstawienie wybranych pomocy logopedycznych i materiałów dydaktycznych.
17. Dyskusja.Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia

Formy i metody pracy: wykład i warsztaty.

Szkolenia stacjonarne
Uszkodzenia narządu słuchu - diagnoza i terapia logopedyczna
mgr Agnieszka Dziedzic
Warszawa
26.11.2022 (sobota)
10:00 - 15:00
329,00 zł
Warunki uczestnictwa

Zobacz również:

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. × Przeczytaj więcej o cookies

Czym są pliki "cookies"?

Pliki "cookies" to informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (przeglądarka internetowa) w celu rozpoznania urządzenia tak, aby móc dostarczyć funkcjonalności takich jak np.: koszyk sklepowy, logowanie. Pliki cookies nie wyrządzają żadnych szkód urządzeniom na których są zapisywane.

Pliki cookies są wykorzystywane na niniejszej stronie internetowej, do poniższych celów:

Usuwanie plików cookies:

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych ma domyślnie ustawione akceptowanie przyjmowania plików cookies. Ustawienie to można zmienić samodzielnie w dowolnym czasie tak aby pliki cookies były blokowane. Zablokowanie plików cookies może jednak spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie mechanizmów na stronie internetowej co uniemożliwi w szczególności np.: korzystanie z koszyka zakupowego lub logowanie użytkownika.