Strona główna / Szkolenia stacjonarne / Logopeda na start - wyzwania terapeutyczne

Logopeda na start - wyzwania terapeutyczne

Logopeda na start - wyzwania terapeutyczne
mgr Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska

logopeda, neurologopeda, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, filolog, instruktorka jogi dla dzieci, trener psów. Doświadczenie zdobywała w szkole integracyjnej, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, praktyce prywatnej (pacjenci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi - w tym niepełnosprawności sprzężone, autyzm, zespoły genetyczne) oraz w czasie licznych kursów, szkoleń i praktyk. Założycielka Centrum Logopedyczno - Terapeutycznego "Dogadać się" w Budach-Grzybek gm. Jaktorów.

WARSZAWA
16.10.2021 (sobota)
17.10.2021 (niedziela)
I dzień: 8.30-16.30
II dzień: 8.30-12.30

Logopedzi z krótkim stażem lub rozpoczynający pracę, osoby wracające do zawodu po przerwie oraz terapeuci innych specjalizacji pozostający w ścisłej współpracy z logopedą w zespole.

Cel ogólny szkolenia:

Usystematyzowanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej dotyczącej pracy logopedy ze szczególnym zwróceniem uwagi na aspekty prawa oświatowego oraz interdyscyplinarność zawodu logopedy.

Cele szczegółowe:

WIEDZA (słuchacz):

• posiada wiedzę na temat różnych czynników mających wpływ na rozwój mowy człowieka

• zapoznaje się ze specyfiką funkcjonowania procesów poznawczych osób w tzw. normie, z niepełnosprawnością intelektualną o podłożu genetycznym, autyzmem oraz z wybranymi  zespołami genetycznymi,

• wie, jak przebiega proces rozwoju mowy u osób w normie oraz z zaburzeniami o różnej etiologii

• posiada wiedzę na temat klasyfikacji logopedycznych – charakteryzuje zaburzenia, zna terminologię logopedyczną

• posiada wiedzę na temat metodyki diagnozy i terapii logopedycznej / neurologopedycznej dzieci, młodzieży i dorosłych,

• posiada wiedzę w zakresie zasad budowania kontaktu terapeutycznego z osobami, u których występują ww. zaburzenia,

• zna zasady współpracy pomiędzy różnymi specjalistami, umożliwiające właściwe prowadzenie terapii neurologopedycznej.

• zna aspekty prawne wykonywanego zawodu

UMIEJĘTNOŚCI (słuchacz):

• wskazuje cechy charakterystyczne dla danego zaburzenia mowy i komunikacji,

• analizuje badania specjalistyczne i wyciąga wnioski,

• programuje terapię logopedyczną/ neurologopedyczną- dobiera właściwe formy i metody 

    pracy, zgodnie z przyjętymi założeniami w odniesieniu do komunikacji werbalnej i niewerbalnej (AAC)

• analizuje wyniki terapii po upływie określonego czasu i w razie potrzeby modyfikuje je,

• prowadzi terapię logopedyczną (wraz z dokumentacją),

• stosuje właściwie terminologię,

• przygotowuje pomoce, narzędzia służące podniesieniu jakości terapii logopedycznej / neurologopedycznej

• rozwija własne kompetencje w oparciu o zdobywane doświadczenia i angażuje się w wykonywaną pracę.

• podejmuje działania w przypadku wystąpienia zachowań trudnych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (słuchacz):

• zapoznaje się z zasadami i wykorzystuje w praktyce umiejętność pracy z osobami z zaburzeniami mowy i komunikacji o różnej etiologii oraz  rodzinami ww. pacjentów,

• ustala obowiązki terapeuty, pacjenta i innych ważnych dla terapii osób,

• postępuje zgodnie z zasadami kodeksu etycznego logopedy,

• jest elastyczny i otwarty na innowacyjne metody pracy,

• prowadzi terapię mając na uwadze interdyscyplinarny charakter  logopedii /  neurologopedii

• przestrzega tajemnicy zawodowej oraz praw pacjenta, w tym prawa do rzetelnej informacji na temat proponowanego postępowania diagnostyczno-terapeutycznego.

Program:

1. Logopedia – ogólne standardy postępowania.
2. Mowa, język, komunikacja, zaburzenie – podstawowa terminologia (w tym mózgowa organizacja mowy, anatomia i fizjologia narządów mowy, głosu i słuchu)
3. Etapy rozwoju mowy vs rozwój psychoruchowy dziecka (norma).
4. Typologia zaburzeń mowy – standardy postępowania.
5. Trudności diagnostyczne – wywiad, dokumentacja medyczna, testy specjalistyczne.
6. Dokumentacja logopedyczna w placówce oświatowej.
7. Specyfika terapii osób z zaburzeniami artykulacyjnymi, autyzmem, zespołami genetycznymi, niepełnosprawnością umysłową, sprzężeniami.
8. Komunikacja werbalna i niewerbalna (wprowadzanie AAC).
9. Metody i formy pracy logopedycznej.
10.Pomoce wykorzystywane w terapii logopedycznej.
11. Sytuacje trudne w terapii logopedycznej.
12. Logopeda w zespole specjalistycznym.
13. Znaczenie terapii logopedycznej:
          - cechy i zadania terapeuty,

          - współpraca logopedy z opiekunem, rodziną pacjentów,

          - metodyka pracy terapeutycznej.

14. Aspekty prawne – logopedia w światle prawa.

Metody pracy:

- wykład/prezentacja multimedialna

- film

- dyskusja

- ćwiczenia praktyczne

- analiza studium przypadku

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe i zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Szkolenia stacjonarne
Logopeda na start - wyzwania terapeutyczne
mgr Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska
WARSZAWA
16.10.2021 (sobota)
17.10.2021 (niedziela)
380,00 zł
Warunki uczestnictwa

Zobacz również:

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. × Przeczytaj więcej o cookies

Czym są pliki "cookies"?

Pliki "cookies" to informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (przeglądarka internetowa) w celu rozpoznania urządzenia tak, aby móc dostarczyć funkcjonalności takich jak np.: koszyk sklepowy, logowanie. Pliki cookies nie wyrządzają żadnych szkód urządzeniom na których są zapisywane.

Pliki cookies są wykorzystywane na niniejszej stronie internetowej, do poniższych celów:

Usuwanie plików cookies:

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych ma domyślnie ustawione akceptowanie przyjmowania plików cookies. Ustawienie to można zmienić samodzielnie w dowolnym czasie tak aby pliki cookies były blokowane. Zablokowanie plików cookies może jednak spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie mechanizmów na stronie internetowej co uniemożliwi w szczególności np.: korzystanie z koszyka zakupowego lub logowanie użytkownika.