Dobra kadra Szkolenia rad pedagogicznych » Szkolenia

Szkolenia rad pedagogicznych » Szkolenia

Temat: Znaczenie funkcji wzrokowych w diagnozie i terapii dysleksji
Kategoria:
Prowadzący: mgr Bożenna Odowska-Szlachcic
Prowadzący - dodatkowe informacje:

tyflopedagog, trener/terapeuta funkcji wzrokowych, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, logopeda

Czas trwania: 2 dni (18 godz.)
Godziny zajęć: I dzień: 11-18; II dzień: 9-15
Cena: 350.00 zł
Nabór: otwarty

Odbiorcy:

pedagodzy specjalni, pedagodzy terapeuci, psychologowie, pracownicy ośrodków diagnostyczno-terapeutycznych i poradni psychologiczno-pedagogicznych, nauczyciele i trenerzy szybkiego czytania, studenci pedagogiki specjalnej

Cel:

1. Wprowadzenie w podstawowe zagadnienia z zakresu diagnozy i rehabilitacji ortoptycznej.

2. Wykorzystanie rehabilitacji ortoptycznej u dzieci z trudnościami w czytaniu (propozycje ćwiczeń).

Program:

1. Cele i zadania ortoptyki.

2. Podstawowe wiadomości z zakresu rozwoju i budowy narządu wzroku.

3. Rozwój i charakterystyka widzenia u dzieci.

4. Podstawy procesu czytania.

5. Przyczyny trudności w czytaniu: dysleksja typu wzrokowo-przestrzennego, wady wzroku i ich związek z procesem nauki czytania, siedem aspektów widzenia i ich związek z trudnościami w czytaniu.

6. Badanie ortoptyczne pod kątem trudności w czytaniu.

7. Rehabilitacja ortoptyczna (ćwiczenia).

8. Analiza kwestionariusza dla terapeutów i nauczycieli klas 0-III (do wstępnej oceny narządu wzroku).

9. Terapia pedagogiczno-ortoptyczna. Propozycje ćwiczeń do stosowania w praktyce: specjalistyczne ćwiczenia w czytaniu m.in. z przegrodą, z kartami stereogramowymi, lokalizatorem i innymi aparatami ortoptycznymi.

Informacje

Ćwiczenia prezentowane są z wykorzystaniem pomocy do terapii wzrokowej z uwzględnieniem wszystkich aspektów percepcji wzrokowej.
Uwaga: na zajęciach praktycznych obowiązuje miękkie obuwie