Dobra kadra Szkolenia logopedów » Szkolenia

Szkolenia logopedów » Szkolenia

Nowe szkolenia w ofercie
Innwacyjne metody elektrostymulacji zewnętrznej i wewnętrznej w logopedii - podejscie praktyczne (Kraków)
Masaż logopedyczny od podstaw - podejście praktyczne (Kraków)
Techniki regulacji procesu ślinienia w logopedii
Diagnoza, terapia i specjalne potrzeby edukacyjne dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (APD)
Efektywne postępowanie w przypadku sygmatyzmu właściwego (wymowa międzyzębowa, sygmatyzm boczny, przyzębowy, itd.)
Temat szkolenia
Ankyloglossia u noworodków i niemowląt
Co robić gdy małe dziecko nie mówi
Czary Mary czyli wywołanie głoski R poprzez transformację dziąsłowego D
Diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy.
Diagnoza i terapia logopedyczna dysfagii neurogennych u osób dorosłych.
Diagnoza i terapia najczęstszych zaburzeń artykulacji
Diagnoza logopedyczna dzieci z różnymi zaburzeniami mowy
Diagnoza logopedyczna oraz metody wywoływania głosek
Diagnoza terapeut.-logop. pacjenta z uszk. neurologiczn. mózgu na bazie dok.med.(TK, MRI głowy). Funkcje kory mózgowej.
Diagnoza, terapia i specjalne potrzeby edukacyjne dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (APD)
Dysfagia w neonatologii i pediatrii
Efektywne metody terapii rotacyzmu - klasyka i metoda autorska A. Banaszkiewicz
Efektywne postępowanie w przypadku sygmatyzmu właściwego (wymowa międzyzębowa, sygmatyzm boczny, przyzębowy, itd.)
Elementy fizjoterapii w terapii logopedycznej - wprowadzenie
Funkcje motoryczne narządów mowy w diagnozie, profilaktyce logopedycznej i terapii logopedycznej w szczególności w terapii seplenienia międzyzębowego
Funkcje słuchowo-językowe w procesie uczenia się. Praca z dzieckiem z CAPD.
Guguhopla, od zabawy do mówienia. Od samogłoski do zdania obrazkowo-literowego. Propozycja autorska
Innwacyjne metody elektrostymulacji zewnętrznej i wewnętrznej w logopedii - podejscie praktyczne (Kraków)
Integracja Bilateralna - program szkolny
Istota i terapia jąkania
Jak pomóc dziecku z problemami w mówieniu
Jak radzić sobie z nosowaniem w praktyce logopedycznej? Ćwiczenia podniebienia miękkiego i nie tylko.
Jak skutecznie zaangażować rodzica w terapię dziecka z ORM - warsztat umiejętności praktycznych
Kiedy dziecko przedszkolne nie mówi?- Współczesne strategie diagnostyczno-terapeutyczne okiem praktyka (wieloaspektowość diagnostyki, procedura WWR, KS; najnowsze metody terapii, techniki wspomagające i niekonwencjonalne).
KINESIOTAPING w LOGOPEDII i FIZJOTERAPII STOMATOLOGICZNEJ z oklejeniami dla mięśni mimicznych z analizą ich wpływu na wymowę dźwięków, aktywność żuchwy
Logopeda na start!
Logopedyczna diagnoza i terapia zaburzeń układu ruchowego narządu żucia
Logorytmika w praktyce. Zastosowanie w profilaktyce językowej.
Logorytmika w praktyce. Zastosowanie w terapii opóźnień w rozwoju mowy oraz w terapii dyslalii.
Maluch z opóźnionym rozwojem mowy – diagnoza i terapia
Masaż logopedyczny dla zaawansowanych – podejście praktyczne (moduł II)
Masaż logopedyczny od podstaw - podejście praktyczne
Masaż logopedyczny od podstaw - podejście praktyczne (Kraków)
Metoda Integracji Sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego. Dysfunkcje orofacjalne i ich wpływ na rozwój komunikacji słowno-językowej.
Mutyzm wybiórczy, diagnoza i oddziaływanie. Pomoc psychologiczna dziecku i jego rodzinie.
Niemowlak u logopedy – diagnoza, profilaktyka i wczesna stymulacja
Ortodoncja w logopedii. Zastosowanie ortodontycznej oceny warunków zgryzowych zewnątrz- i wewnątrzustnych w logopedycznej praktyce.
Profilaktyka logopedyczna w przedszkolu
Programowanie języka w oparciu o naturalne wychowanie językowe Zastosowanie metody narracji i dialogu w terapii i profilaktyce logopedycznej
Przychodzi dziecko do logopedy - jak przeprowadzić profesjonalne badanie logopedyczne
Rehabilitacja zaburzeń głosu
Skuteczne metody logopedyczne w wybranych problemach dyslalii - rotacyzm, kappacyzm, gammacyzm, mowa bezdźwięczna, brak artykulacji głosek [t, d], substytucja wybranych samogłosek ustnych
Skuteczne utrwalanie głosek w terapii zaburzeń artykulacji
Staw skroniowo-żuchwowy okiem logopedy
Strategie sensoryczne w diagnozie i terapii zaburzeń neurorozwojowych
Systemy komunikacji alternatywnej i wspomagającej - wprowadzenie
Techniki regulacji procesu ślinienia w logopedii
Terapia jąkania u dzieci w wieku szkolnym
Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych.
Uszkodzenia korowe - perspektywa diagnostyczno-terapeutyczna w pracy logopedyczno-pedagogicznej
Uszkodzenia narządu słuchu - diagnoza i terapia logopedyczna
Wczesna diagnostyka i mioterapeutyczna stymulacja zaburzeń oralnych u noworodków i niemowląt - nowe podejście
Wczesna interwencja logopedyczna dzieci do 3 r ż. Praktyka bez teorii- część II.
Wczesna interwencja logopedyczna dzieci do 3 r.ż. - praktyka bez teorii-I część.
Wprowadzenie do treningu jedzenia i karmienia - MODUŁ I
Wprowadzenie do treningu jedzenia i karmienia - MODUŁ II: Wczesne zaburzenia funkcji oralnych – diagnoza, postępowanie terapeutyczne
Wspieranie funkcji prelingwalnych w praktyce logopedy - wczesna opieka logopedyczna nad dzieckiem od 0 do 2 r.ż.
Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów metody werbo-tonalnej
Wspomaganie rozwoju mowy osób z niepełnosprawnością intelektualną
Wspomaganie rozwoju mowy osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – ujęcie interdyscyplinarne
Wspomaganie rozwoju mowy przez ruch
Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunkacj językowej cz.1
Zabawy sensoryczne na cztery pory roku - warsztat praktyczny
Zaburzenia mowy w przebiegu schorzeń dezintegracyjnych i neurodegeneracyjnych
Zaburzenia przetwarzania słuchowego jako nowe spektrum zaburzeń na poziomie CUN - diagnoza i terapia
Zaburzenia rozwoju mowy na tle zespołów genetycznych
Zespoły otępienne: charakterystyka zaburzeń językowych i poznawczych. Diagnoza i terapia chorych.