Dobra kadra Szkolenia logopedów » Szkolenia

Szkolenia logopedów » Szkolenia

Temat: Kiedy dziecko przedszkolne nie mówi?- Współczesne strategie diagnostyczno-terapeutyczne okiem praktyka (wieloaspektowość diagnostyki, procedura WWR, KS; najnowsze metody terapii, techniki wspomagające i niekonwencjonalne).
Kategoria:
Prowadzący: mgr Katarzyna Szłapa
Prowadzący - dodatkowe informacje:

Logopeda, neurologopeda, neurofizjolog, terapeuta pedagogiczny,od 20 lat zajmuje się  terapią logopedyczną i pedagogiczną dzieci i dorosłych. Autorka i współautorka ponad 30 publikacji: książek, pomocy dydaktycznych z zakresu diagnostyki i terapii logopedycznej oraz pedagogicznej.

Czas trwania: 1 dzień (8 godz.)
Godziny zajęć: 10.00-16.00
Cena: 350.00 zł
Lokalizacja: NOWOŚĆ!!!
Nabór: otwarty

Odbiorcy:

Logopedzi, studenci logopedii, rodzice.

Cel:

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z najnowszymi metodami, rozwiązaniami i informacjami praktycznymi z zakresu terapii opóźnień  i zaburzeń mowy dziecka przedszkolnego. Omówione zostaną najnowsze metody terapii zaburzeń mowy i komunikacji małego dziecka, słabo  znane w Polsce. Oprócz tego zostanie poruszona kwestia zastosowania znanych terapii i  treningów słuchowych. Dodatkowo prowadząca opowie o różnych rozwiązaniach wspomagających terapię, których efekty miała okazję obserwować np.tlenoterapia, mikropolaryzacja mózgu, osteopatia, czy dieta eliminacyjna. Zapozna również uczestników  z procedurami i postępowaniem w celu otrzymania przez rodziców orzeczenia i co za tym idzie WWR czy KS oraz omówi współpracę i potrzebę kompleksowej opieki ( rodzice, nauczyciele, specjaliści) nad dzieckiem z trudnościami komunikacyjnymi.

Program:

1. Rozwój mowy dziecka-norma i symptomy niepokojące.

2.Opóźniony rozwój mowy, a afazja dziecięca, niepełnosprawność umysłowa, choroby neurologiczne, zaburzenia słuchu, spektrum autyzmu.

3. Wieloaspektowość diagnostyki:

-obserwacja,

-badanie logopedyczne i ocena funkcji pokarmowych,

-wywiad,

-analiza dokumentacji.

4.Trudności diagnostyczne ( współwystępowanie zaburzeń).

5.Informacje praktyczne dotyczące procedury przyznawania WWR, KS

- konieczne badania,

-zespół orzekający,

- kody ICD.

6. Postępowanie diagnostyczne:

-omówienie poszczególnych metod  i ich zastosowanie w terapii zaburzeń mowy i komunikacji dzieci przedszkolnych,

-nowe trendy terapeutyczne wspierające rozwój mowy w Polsce i na świecie,

- techniki wspierające  i metody niekonwencjonalne- własne obserwacje,

-kompleksowa terapia- znaczenie współpracy logopedy z nauczycielami placówki i innymi specjalistami,

-współpraca  z rodziną- wskazówki, zalecenia i przykłady zabaw,

-studia przypadków- analiza i dyskusja.