Dobra kadra Szkolenia logopedów » Szkolenia

Szkolenia logopedów » Szkolenia

Temat: Jak rozpocząć pracę logopedy-informacje praktyczne wzbogacone o autorskie materiały niezbędne w organizacji profesjonalnej pracy terapeutycznej.
Kategoria:
Prowadzący: mgr Katarzyna Szłapa
Prowadzący - dodatkowe informacje:

Logopeda, neurologopeda, neurofizjolog, terapeuta pedagogiczny,od 20 lat zajmuje się  terapią logopedyczną i pedagogiczną dzieci i dorosłych. Autorka i współautorka ponad 30 publikacji: książek, pomocy dydaktycznych z zakresu diagnostyki i terapii logopedycznej oraz pedagogicznej.

Czas trwania: 1 dzień (6 godz.)
Godziny zajęć: 10.00-15.00
Cena: 290.00 zł
Lokalizacja: SZKOLENIE ON-LINE
Nabór: otwarty

Odbiorcy:

Logopedzi, studenci logopedii.

W ramach szkolenia uczestnik:

- Otrzyma  autorskie materiały: Karta badania mowy dziecka, Karta  rozwoju dziecka, Karta badania mowy osoby dorosłej, ,Zgoda na badanie z RODO,  Karta wywiadu - osoby dorosła, Deklaracja uczestnictwa i regulamin terapii, Zgoda i zobowiązanie do współpracy, przykładowy program terapii, formularz skierowania na konsultacje specjalistyczne ,przykładowy konspekt zajęć, formularz diagnozy, ankieta na temat dziecka ,ABC dla rodziny - Jak postępować aby rozwój mowy przebiegał prawidłowo, Wskazówki dla rodziny z pacjentem demencyjnym

- Zapozna się z aktualnymi informacjami na temat pracy logopedy w placówkach oświatowych  publicznych i niepublicznych, szpitalach, poradniach na podstawie kontraktu z NFZ, działalności nierejestrowanej(nowość od kwietnia2018r.!), czy własnej firmie. Jak założyć własną działalność gospodarczą, z jakimi kosztami trzeba się liczyć.

- Dowie się jak profesjonalnie przeprowadzić diagnozę, ile trwa wywiad z rodziną pacjenta, jak przeprowadzić badanie sfery orofacjalnej, jak interpretować dokumentacje medyczną lub psychologiczno-pedagogiczną.

- Zapozna się z przykładowym programem terapii, konspektem zajęć; dowie się jak dokumentować proces terapeutyczny.

- Obejrzy fragmenty nagrań z zakresu diagnozy różnych zaburzeń oraz terapii dzieci i osoby dorosłej.

 Program:

1.Aspekty prawne zawodu

2.Możliwości zatrudnienia logopedów

-wady i zalety :działalności gospodarczej,  umowy o prace, zlecenia, kontraktu

-wady i zalety pracy w :przedszkolu, szkole, poradni, szpitalu, własnym gabinecie

3.Działalność nierejestrowa –warunki

4.Działalność gospodarcza –jak założyć, Ulga na Start, Mały ZUS

5.Proces diagnostyczny

-indywidualna diagnoza  dziecka i osoby dorosłej

-badania przesiewowe

-karta do badania mowy dziecka

-badanie sfery orofacjalnej

-karta do badania mowy osoby dorosłej

-omówienie istniejących na rynku testów i kwestionariuszy do badania mowy i wymowy

-analiza dokumentacji medycznej i psychologiczno-pedagogicznej- studium przypadku

6.Wywiad i współpraca z rodziną

-zgoda na badanie z klauzulą RODO

-karta  rozwoju dziecka

-ankieta na temat dziecka

- karta wywiadu pacjent dorosły

-regulamin terapii

-zgoda na udział w terapii i zobowiązanie do współpracy

7.Proces terapeutyczny

-czas, częstotliwość i charakter terapii

-program indywidualnej terapii

-zeszyt zajęć/teczki terapeutyczne

-dokumentowanie terapii

-przykładowe  pomysły na terapię z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku

8. Organizacja pracy

-planowanie terapii

-warsztat pracy

-literatura

9. Prezentacja  filmów z zarejestrowanymi badaniami mowy i fragmentami terapii różnych zaburzeń.

 Informacje dodatkowe:

W koszt szkolenia wliczone są autorskie materiały: Karta badania mowy dziecka, Karta  rozwoju dziecka, Karta badania mowy osoby dorosłej, ,Zgoda na badanie z RODO,  Karta wywiadu - osoby dorosła, Deklaracja uczestnictwa i regulamin terapii, Zgoda i zobowiązanie do współpracy, przykładowy program terapii, formularz skierowania na konsultacje specjalistyczne ,przykładowy konspekt zajęć, formularz diagnozy, ankieta na temat dziecka ,ABC dla rodziny - Jak postępować aby rozwój mowy przebiegał prawidłowo, Wskazówki dla rodziny z pacjentem demencyjnym. Oprócz tego uczestnicy otrzymają najnowsze akty prawne dotyczące warunków prowadzenia terapii ,zatrudnienia itp.