Dobra kadra Szkolenia logopedów » Szkolenia

Szkolenia logopedów » Szkolenia

Temat: Logorytmika w praktyce. Zastosowanie w terapii opóźnień w rozwoju mowy oraz w terapii dyslalii.
Kategoria:
Prowadzący: dr n.hum. Anna Walencik-Topiłko
Prowadzący - dodatkowe informacje:

Uniwersytecki pracownik naukowo-dydaktyczny.

Czas trwania: 1 dzień (8 godz.)
Godziny zajęć: 10.00-16.00
Cena: 250.00 zł
Nabór: otwarty

Odbiorcy:

Logopedzi, oligofrenopedagodzy.

Cel:

Wskazanie możliwości zastosowania ćwiczeń logorytmicznych w terapii zaburzeń rozwoju mowy (np. afazji, alalii, oligofazji) oraz zaburzeń artykulacji (dyslalii o różnej etiologii).

Program ramowy:

logorytmika – kilka najważniejszych informacji o metodzie; 

• dobór ćwiczeń usprawniających motorykę do terapii opóźnień i wad mowy uwarunkowanych zaburzeniami ruchowymi;

• dobór ćwiczeń słuchowych do terapii  zaburzeń mowy uwarunkowanych zaburzeniami słuchowymi;

ćwiczenia słuchowo-ruchowe do poszerzenia i automatyzacji umiejętności językowych (m.in. pamięci werbalnej, słownictwa, struktur gramatycznych i składniowych);

ćwiczenia słowno-ruchowe do utrwalenia i automatyzacji poszczególnych głosek (m.in. samogłosek, głosek trzech szeregów, głosek „l r”);

zastosowanie prostego instrumentarium muzycznego do ćwiczeń słuchowych i ruchowych;

przegląd pomocy dydaktycznych do ćwiczeń logorytmicznych.

 

Powyższe zagadnienia zrealizowane będą na podstawie scenariuszy zajęć logorytmicznych.

 

Uwaga: Uczestnicy proszeni są o wygodne stroje do ćwiczeń ruchowych, obuwie zmienne na miękkiej podeszwie (lub bawełniane skarpety), posiadanie jednego dowolnego instrumentu muzycznego oraz dzwonków.