Dobra kadra Szkolenia logopedów » Szkolenia

Szkolenia logopedów » Szkolenia

Temat: Logorytmika w praktyce. Zastosowanie w profilaktyce językowej.
Kategoria:
Prowadzący: dr n.hum. Anna Walencik-Topiłko
Prowadzący - dodatkowe informacje:

Uniwersytecki pracownik naukowo-dydaktyczny.

Czas trwania: 1 dzień (8 godz.)
Godziny zajęć: 10.00-16.00
Cena: 230.00 zł
Nabór: otwarty

Odbiorcy:

Logopedzi, nauczyciele edukacji wczesnej i przedszkolnej, poloniści.

Cel:

Wskazanie możliwości zastosowania ćwiczeń logorytmicznych w przygotowaniu dziecka do sprawnego posługiwania się językiem mówionym i pisanym.

Program ramowy:

logorytmika – kilka najważniejszych informacji o metodzie;

ćwiczenia usprawniające motorykę dziecka w zakresie makro- i mikroruchów (przygotowanie do mówienia, czytania i pisania); 

ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową w zakresie parametrów akustycznych dźwięków, w tym dźwięków mowy (słuch fizyczny, fonetyczny i fonemowy);

ćwiczenia słowno-ruchowe – stymulacja prawidłowej artykulacji głosek i cech prozodycznych (akcentu, intonacji, tempa, rytmu mowy);

ćwiczenia kształcące szybką reakcję ruchową na określone sygnały oraz ćwiczenia koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej – utrwalenie i poszerzenie umiejętności językowych;

zastosowanie prostego instrumentarium muzycznego do ćwiczeń logorytmicznych;

przegląd pomocy dydaktycznych do ćwiczeń logorytmicznych.

Powyższe zagadnienia zrealizowane będą na podstawie scenariuszy zajęć logorytmicznych.

Uwaga: Uczestnicy proszeni są o wygodne stroje do ćwiczeń ruchowych, obuwie zmienne na miękkiej podeszwie (lub bawełniane skarpety), posiadanie jednego dowolnego instrumentu muzycznego.