Dobra kadra Szkolenia logopedów » Szkolenia

Szkolenia logopedów » Szkolenia

Temat: Zaburzenia przetwarzania słuchowego jako nowe spektrum zaburzeń na poziomie CUN - diagnoza i terapia
Kategoria:
Prowadzący: mgr Aleksandra Stojak, mgr Aleksandra Kaczyńska
Prowadzący - dodatkowe informacje:

Aleksandra Stojak– protetyk słuchu ogólny i dziecięcy, pedagog specjalny, surdopedagog, certyfikowany terapeuta Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena IAS oraz metody Warnkego, provider Neuroflow ATS, założycielka Centrum Protezowania i Rehabilitacji Słuchu Fonetika w Warszawie, wykładowca.

 Aleksandra Kaczyńska- neurologopeda, terapeuta, pedagog specjalny, surdopedagog, terapeuta pedagogiczny, logopeda, protetyk słuchu, terapeuta ręki. Założycielka Centrum Terapeutycznego i Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku. 

Czas trwania: 1 dzień (8 godz.)
Godziny zajęć: 9.00-15.00
Cena: 400.00 zł
Nabór: otwarty

Odbiorcy:

Szkolenie przeznaczone jest dla pedagogów, terapeutów, logopedów.

Program:

• Anatomia i fizjologia narządu słuchu z uwzględnieniem wyższych pięter słuchowych

• Przetwarzanie bodźców słuchowych – wprowadzenie do APD

• Definicje , etiologia, objawy Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego

• Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego w zaburzeniach rozwojowych (dysleksja , autyzm, zespół Aspergera, ADHD)

• Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego w logopedii

• Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego a afazja sensoryczna

• Diagnoza Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego – multidyscyplinarny proces postępowania medycznego i pedagogiczno- psychologicznego

• Terapia dzieci z diagnozą APD- ogólne standardy postępowania.

• Terapie słuchowe- jakie, kiedy i na jaki czas włączyć do terapii ?

• Metody pracy logopedycznej z dziećmi z APD. Przedstawienie materiałów terapeutycznych.