Dobra kadra Szkolenia logopedów » Szkolenia

Szkolenia logopedów » Szkolenia

Temat: Efektywne metody terapii rotacyzmu - klasyka i metoda autorska A. Banaszkiewicz
Kategoria:
Prowadzący: dr n.hum. Agnieszka Banaszkiewicz
Prowadzący - dodatkowe informacje:

 

dr n. hum. w zakresie językoznawstwa, logopeda i neurologopeda. Adiunkt w Katedrze Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego od 2008 r. Od 2009 roku pracuje regularnie z pacjentami z wadami wrodzonymi twarzoczaszki (np. poważne wady zgryzu, rozszczep podniebienia) w Poradni Ortodontycznej UCS przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Od 2008 roku jako adiunkt w Instytucie Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego zainteresowania pragmatyczne łączy z pracą naukowo-badawczo-dydaktyczną. Autorka książki i licznych artykułów o tematyce logopedycznej i językoznawczej. Praktyczne aspekty logopedii prezentuje w artykułach ukazujących się m. in. w „Forum Logopedy”.

 

Czas trwania: 1 dzień (9 godz.)
Godziny zajęć: 10.30.-17.30.
Cena: 250.00 zł
Lokalizacja: Przeniesione z 12 lipca br. PROMOCJA!!!
Nabór: otwarty

Odbiorcy:

logopedzi, studenci logopedii

Cel:

Celem szkolenia jest ukazanie mechanizmów powstawania głoski /r/ oraz przegląd metod jej wywoływania znanych z tradycyjnych pozycji literatury fachowej, a także nauczenie krok po kroku metody autorskiej A. Banaszkiewicz.

Ramowy program:

Szkolenie składa się z dwóch części – krótszej teoretycznej (wykładu w postaci prezentacji multimedialnej zobrazowanego pokazem zdjęć i filmów), oraz warsztatowej (ćwiczenia wywoływania głoski /r/).

Treści:

- Diagnozowanie rotacyzmu.

- Ćwiczenia wstępne przygotowujące do wywołania głoski /r/.

- Wywoływanie głoski /r/ -  przegląd literatury przedmiotu i ćwiczenia praktyczne.

- Wywoływanie głoski /r/ metodą autorską A. Banaszkiewicz – teoria i ćwiczenia praktyczne.

- Etapy utrwalania głoski /r/ - skuteczne dobieranie materiału językowego